Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Yến tiệc Giỗ Tổ Hùng Vương

07/04/2022

Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba

Đời đời tưởng nhớ ông cha
Vị vua khai quốc lập nhà nước Nam
Diệt trừ bè lũ gian tham
Dựng xây bờ cõi ngàn năm cơ đồ

Con dân mãi mãi tôn thờ
Dù xa vạn nẻo bến bờ muôn phương
Nhớ ngày giỗ Tổ Hùng Vương
Về thăm dâng kính nén hương cội nguồn.

Ngày 10/3 âm lịch hàng năm là ngày mà muôn dân đất Việt tưởng nhớ về cội nguồn, hòa chung cùng không khí đại lễ, toàn bộ Nhân sĩ tại Kháng Thiên hội ngộ tại Tương Dương cùng nâng chén rượu tưởng nhớ đến quốc tổ của nước Nam ta.

Thời gian diễn ra sự kiện: 8/4/2022

Thời gian kết thúc sự kiện: 15/4/2022

NPC Liên quan:

Hình ảnh Ghi chú

Thợ ủ Rượu

 • Thợ Ủ Rượu
 • Vị Trí: Gần Lễ Quan Tương Dương
 • Công Dụng: Bán Rượu Nếp và Rượu Hảo Hạng

Bàn Tiệc

 • Bàn Tiệc
 • Vị trí: Đặt tại Trung Tâm Tương Dương
 • Công dụng: Nơi để nộp rượu, nhận mốc thưởng sự kiện

Vật phẩm liên quan:

Hình ảnh Ghi chú

Rượu Nếp

 • Nguồn gốc: Mua tại thợ ủ rượu.
 • Giá cả: 1 Công Thức ủ rượu + 3 vạn lượng.
 • Tính chất: Xếp chông 250 cái / ô.
 • Chức năng: Nhấn chuột phải nộp vào Bàn Tiệc nhận thưởng.

Rượu Hảo Hạng

 • Nguồn gốc: Mua tại thợ ủ rượu.
 • Giá cả: 1 Công Thức ủ rượu + 7 vạn lượng.
 • Tính chất: Xếp chông 250 cái / ô.
 • Chức năng: Nhấn chuột phải nộp vào Bàn Tiệc nhận thưởng.

Công thức ủ rượu

 • Nguồn gốc: Đánh quái, tham gia các tính năng Tống Kim, Phong Lăng Độ, Thách Thức thời gian, Tín Sứ, Boss Sát Thủ, Boss Hoàng Kim, Vi Sơn Đảo, Liên Đấu.
 • Tính chất: Xếp chông 500 cái / ô.
 • Chức năng: Đưa cho Thợ Ủ Rượu đổi lấy Rượu Nếp và Rượu Hảo Hạng.

Phần Thưởng Sử Dụng Rượu Nếp:

Sử dụng nhận được

 • 300.000 điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Nhân vật nộp tối đa 700 bình
 • Có xác xuất nhận được 1 trong các vật phẩm liệt kê dưới đây
 • Pháo Hoa
 • Hoa Hồng
 • Phúc Duyên Lộ (Tiểu)
 • Phúc Duyên Lộ (Trung)
 • Phúc Duyên Lộ (Đại)
 • Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Sát Thủ Giản Lễ Hộp
 • Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
 • Thuốc Ngoại Công
 • Tâm Tương Ánh Phù
 • Mãnh Sơn Hà Xã Tắc (100)
 • Mãnh Sơn Hà Xã Tắc (1000)
 • Thuốc Nội Công
 • Tiểu Hồng Bao
 • Danh Vọng Lộ Tiểu
 • Tiên Thảo Lộ
 • Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
 • Bạch Câu Hoàn x2 Kỹ Năng
 • Bạch Câu Hoàn x3 Kỹ Năng
 • Thủy Tinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Bách Quả Lộ
 • Quế Hoa Tửu
 • Thiên Sơn Bảo Lộ
 • Bàn Nhược Tâm Kinh
 • Thiết La Hán
 • Khai Quang Chân Kinh
 •  Tịch Cốc Chân Kinh
 • Tinh Luyện Thạch

Phần Thưởng Sử Dụng Rượu Hảo Hạng:

Sử dụng nhận được

 • 800.000 điểm Kinh Nghiệm
 • 1 Nhân vật nộp tối đa 700 bình
 • Có xác xuất nhận được 1 trong các vật phẩm liệt kê dưới đây
 • Pháo Hoa
 • Hoa Hồng
 • Phúc Duyên Lộ (Tiểu)
 • Phúc Duyên Lộ (Trung)
 • Phúc Duyên Lộ (Đại)
 • Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Sát Thủ Giản Lễ Hộp
 • Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
 • Thuốc Ngoại Công
 • Tâm Tương Ánh Phù
 • Mãnh Sơn Hà Xã Tắc (100)
 • Mãnh Sơn Hà Xã Tắc (1000)
 • Thuốc Nội Công
 • Tiểu Hồng Bao
 • Danh Vọng Lộ Tiểu
 • Tiên Thảo Lộ
 • Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
 • Bạch Câu Hoàn x2 Kỹ Năng
 • Bạch Câu Hoàn x3 Kỹ Năng
 • Thủy Tinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Bách Quả Lộ
 • Quế Hoa Tửu
 • Thiên Sơn Bảo Lộ
 • Bàn Nhược Tâm Kinh
 • Thiết La Hán
 • Khai Quang Chân Kinh
 •  Tịch Cốc Chân Kinh
 • Tinh Luyện Thạch
 • Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn Kỹ Năng cấp 120
 • Các loại Bí Kíp cấp 90
 • Bạch Cốt Lệnh
 • Thiên Long Lệnh
 • Hạt Hoa Hồng
 • Các loại Ngoại Ảnh Bảo Điển
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Phụng Nguyệt Quả Dung
 • Cống Nguyệt Phù Dung
 • Bí Quyết Kỹ Năng cấp 120
 • Các loại Mã Bài
 • Tình Ý Bảo Rương
 • Bảo Rương Định Quốc (thời hạn sử dụng)
 • Bảo Rương An Bang (thời hạn sử dụng)

Phần Thưởng đạt mốc tối đa nộp rượu

 • Nộp đủ 700 Rượu Nếp mức thưởng nhận được 40.000.000 kinh nghiệm.
 • Nộp đủ 700 Rượu Hảo Hạng nhận ngẫu nhiên các mức thưởng sau:
  • 75.000.000 điểm kinh nghiệm.
  • Bảo Rương Định Quốc hạn sử dụng (Đại).
  • Bảo Rương An Bang hạn sử dụng (Đại).
  • Bảo Rương Hồng Ảnh hạn sử dụng.

Quyền Vương Kính Bút

BÀI LIÊN QUAN :