Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Vận Tiêu Bang Hội

29/08/2022

Đạo tặc ngày càng hoành hành trên mọi nẻo đường. Các tiêu cục đã phải nhờ đến sự giúp đỡ của các bang hội hùng mạnh áp tải tiêu vật quan trọng đến nơi an toàn.
Trong vòng 30 phút bảo vệ thành công và đưa xe tiêu đến đích, bang hội đã hoàn thành nhiệm vụ áp tiêu. Tuy nhiên, nhớ đề phòng tối đa đối tượng chuyên Cướp Tiêu để có thể hưởng trọn vẹn những phần thưởng đặc biệt.

Thời gian tiếp nhận nhiệm vụ:

 • Thứ 6 và thứ 7 từ 22h đến 22h59
 • Mỗi bang hội chỉ được nhận tối đa 2 lần áp tiêu trong tuần

NPC Liên Quan:

Võ Lâm Miễn Phí
Bang Hội Tiêu Cục Tổng Quản
 • Vị trí: Trung tâm Thành Đô
 • Chức năng:
  • Nhận áp tiêu Bang.
  • Truyền tống đến Tiêu Xa.
  • Nhận thưởng hoàn thành cá nhân.
Võ Lâm Miễn Phí
Tế Tửu
 • Vị trí: Trong lãnh địa bang hội
 • Chức năng:
  • Bang chủ nhận thưởng áp tiêu Bang.
  • Nộp Rương Tiêu Vật Bang.

Điều kiện & quy tắc Vận Tiêu:

 • Thời gian Vận Tiêu: 22h00 – 22h59 Thứ Sáu và Thứ Bảy hàng tuần.
 • Bang hội đẳng cấp kiến thiết từ 2 trở lên có thể tiếp nhận nhiệm vụ.
 • Yêu cầu nhận nhiệm vụ áp tiêu:
  • Nhân vật đẳng cấp 120 trở lên
  • Bang chủ hoặc Trưởng Lão toàn quyền (được phân quyền tất cả hạng mục)
  • Gia nhập bang trên 1 ngày
 • Sau khi nhận nhiệm vụ, bắt đầu đếm ngược 30 phút thời gian áp tiêu.
 • Lưu ý:
  • Xe tiêu đứng yên 5 phút sẽ tự động biến mất, nhiệm vụ thất bại và không thể nhận thưởng.
  • Quá thời gian 30 phút mà vẫn chưa hoàn thành Vận Tiêu thì xe tiêu cũng sẽ biến mất, nhiệm vụ thất bại và không thể nhận thưởng.
  • Trên đường vận tiêu, bang hội phải đánh quái xung quanh mở đường thì tiêu xa mới có thể di chuyển.
  • Nhân vật thủ lĩnh vận tiêu có thể sử dụng đạo cụ vận tiêu hàng ngày mua ở cửa hàng Long Môn tiêu cục.
 • Nhân sĩ trong vòng 30 phút thành công bảo vệ và đưa xe tiêu đến đích, giao cho Bang Hội Tiêu Sư được tính là hoàn thành nhiệm vụ, có thể về đối thoại với NPC Bang Hội Tiêu Cục Tổng Quản để nhận thưởng cá nhân. Thời gian nhận thưởng là 4 phút kể từ khi hoàn thành.
 • Bản đồ vận tiêu bang hội: Mạc Cao Quật
 • Vị Trí giao tiêu cho Bang Hội Tiêu Sư trên bản đồ:

 • Khi nhân vật nhận tiêu Bang hội sẽ xuất hiện thông báo thế giới.
 • Khi nhân vật ở gần xe tiêu, xe tiêu sẽ không thể bị tấn công. Tuy nhiên khi vượt qua phạm vi (750) hoặc rời mạng, chết, ẩn thân… xe tiêu có thể bị tấn công.
 • Nhân vật Vận Tiêu có thể đối thoại với NPC Bang Hội Tiêu Cục Tổng Quản để di chuyển miễn phí đến vị trí xe tiêu, thời gian chờ mỗi lần sẽ tăng lên từ 20 – 40 – 60 giây (tối đa).

Cướp tiêu:

 • Xe tiêu bị cướp sẽ rơi ra Rương Tiêu Vật Bang, thời gian bảo vệ là 3 phút. Trong thời gian bảo vệ, chỉ có thành viên của Bang hội cướp tiêu và Bang hội Vận Tiêu mới có thể nhặt Rương.
 • Hết 3 phút bảo vệ, tất cả nhân vật đều có thể nhặt được Rương Tiêu Vật Bang.
 • Nhặt được 1 lượng nhất định hoặc sau 15 phút, Rương Tiêu Vật Bang sẽ biến mất.
 • Nhân sĩ chưa gia nhập môn phái, không được nhặt Rương Tiêu Vật Bang.

Phần Thưởng:

 • Tất cả thành viên chính thức của Bang hội (gia nhập Bang hơn 1 ngày) bên cạnh xe tiêu trong quá trình Vận Tiêu sẽ nhận được 1.000.000 kinh nghiệm/phút.
 • Thành viên bang hội tham gia Vận Tiêu (di chuyển gần xe tiêu) với thời gian khác nhau sẽ nhận được phần thưởng khác nhau:
  • Từ 1-4 phút nhận tối đa 1.600.000 điểm kinh nghiệm tùy số phút và độ thục luyện kỹ năng cấp 120.
  • Từ 5-11 phút sẽ nhận được phần thưởng Tận Trung.
  • Từ 12 phút trở lên sẽ nhận được phần thưởng Trung Thành.
 • Vận Tiêu thành công, người Vận Tiêu sẽ nhận được 8 Rương Tiêu Vật Bang.
 • Dựa vào số lượng Rương Tiêu Vật Bang đã nộp, Bang chủ có thể đối thoại NPC Tế Tửu trong khu vực bang hội để nhận thưởng tương ứng:

 • Thưởng Tận Trung : khóa vĩnh viễn, sử dụng nhận được 2.500.000 kinh nghiệm, độ thục luyện kỹ năng cấp 120 và ngẫu nhiên vật phẩm.
 • Thưởng Trung Thành : khóa vĩnh viễn, sử dụng nhận được 4.000.000 kinh nghiệm, độ thục luyện kỹ năng cấp 120 và ngẫu nhiên vật phẩm.
 • Phần thưởng đoàn thể 1 Rương Tiêu Vật Bang: nhận 100 điểm Cống Hiến Dự Trữ và ngẫu nhiên các vật phẩm quý thông thường.
 • Phần thưởng đoàn thể 8 Rương Tiêu Vật Bang, nhận 800 điểm Cống Hiến Dự Trữ và ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm:
  • Phi Vân (30 ngày)
  • Bôn Tiêu (30 ngày)
  • Bí Quyết kỹ năng cấp 120
  • Trang bị Định Quốc (Tiểu)
  • Trang bị An Bang (Tiểu)
 • Phần thưởng đoàn thể 12 Rương Tiêu Vật Bang, nhận 1200 điểm Cống Hiến Dự Trữ và ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm:
  • Bôn Tiêu (30 ngày)
  • Phiên Vũ (30 ngày)
  • Trang bị Định Quốc (Đại)
  • Trang bị An Bang (Đại)
  • Trang bị Hồng Ảnh
  • Các loại Đồ Phổ Hoàng Kim

 

BÀI LIÊN QUAN :