Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Tiệc Nướng Ngũ Vị – Tưng Bừng Ngày Nghỉ

27/04/2022

Hòa chung với không khí ngày lễ 30-4 và 1-5, các thành thị tổ chức đại tiệc với tên gọi “Tiệc Nướng Ngũ Vị – Tưng Bừng Ngày Nghỉ”, nhằm quy tụ các anh hùng võ lâm hội ngộ chung vui, đồng thời trao những phần thưởng vô cùng giá trị.

Thời gian và điều kiện tham gia:

 • Thời gian diễn ra: Từ 27/4 đến 15/5.
 • Điều kiện tham gia:Tất cả nhân sĩ võ lâm Kháng Thiên

NPC Liên quan:

Hình ảnh Ghi chú

Tổng Quản Sự Kện

 • Vị trí: Trung tâm Tương Dương và Đại Lý.
 • Chức năng:Hướng dẫn sự kiện và nhận thưởng đạt mốc sự kiện.

Lò Lửa

 • Vị trí: Trung tâm Tương Dương và Đại Lý.
 • Chức năng: Nướng các loại cá tươi thành phẩm để sử dụng.

Vật phẩm liên quan:

Hình ảnh Nguồn gốc Ghi chú

Cá Cỏ

 • Đánh quái tại các bản đồ 80,90.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Đem vào lò lửa nướng để sử dụng.

Cá Mè

 • Nhận được khi hoàn thành các tính năng: Tống Kim, Phong Lăng Độ, Thách Thức Thời Gian, Dã Tẩu, Liên đấu, Tín Sứ, Vi Sơn Đảo, Boss Sát Thủ, Boss Hoàng Kim, Vận Tiêu.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Đem vào lò lửa nướng để sử dụng.

Cá Quế

 • Có được khi câu cá tại 4 Hồ Nước thuộc Chu Tiên Trấn và Thạch Cổ Trấn.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Đem vào lò lửa nướng để sử dụng

Ngũ Vị Hương

 • Mua tại Kỳ Trân Các giá 5 Xu/1 cái.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Dùng để nướng chung với các loại cá tươi.

Túi Ngũ Vị Hương

 • Mua tại Kỳ Trân Các giá 250 Xu/1 cái.
 • Công dụng: mở ra nhận được 50 Ngũ Vị Hương.

Cá Cỏ Nướng Thường

 • Nướng tại Lò Lửa theo công thức:
 • 1 con cá + 4 vạn lượng.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Sử dụng nhận được kinh nghiệm và phần thưởng.

Cá Mè Nướng Thường

 • Nướng tại Lò Lửa theo công thức:
 • 1 con cá + 4 vạn lượng.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Sử dụng nhận được kinh nghiệm và phần thưởng.

Cá Quế Nướng Thường

 • Nướng tại Lò Lửa theo công thức:
 • 1 con cá + 4 vạn lượng.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Sử dụng nhận được kinh nghiệm và phần thưởng.

Cá Cỏ Nướng Ngũ Vị

 • Nướng tại Lò Lửa theo công thức:
 • 1 con cá + 4 vạn lượng + 1 Ngũ Vị Hương.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Sử dụng nhận được kinh nghiệm và phần thưởng.

Cá Mè Nướng Ngũ Vị

 • Nướng tại Lò Lửa theo công thức:
 • 1 con cá + 4 vạn lượng + 1 Ngũ Vị Hương.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Sử dụng nhận được kinh nghiệm và phần thưởng.

Cá Quế Nướng Ngũ Vị

 • Nướng tại Lò Lửa theo công thức:
 • 1 con cá + 4 vạn lượng + 1 Ngũ Vị Hương.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Sử dụng nhận được kinh nghiệm và phần thưởng.

[Kỹ Năng] Nhất Can Giáng Ngư

 • Học được từ Điếu Tận Thiên Hạ Cô Độc Khách tại Tây Sơn Thôn.

 • Kỹ năng phát chiêu câu cá tại Hồ Nước.
 • Sử dụng càng nhiều xác suất thành công càng cao và thời gian chờ càng ngắn.

Cần câu

 • Mua từ Hàng Rong các thành thị.
 • Tính chất: có thể sử dụng được 200 lần / 1 cái.  
 • Công dụng: Câu cá.

Mồi câu

 • Mua từ Hàng Rong các thành thị.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng:Câu cá.

Giới hạn sử dụng:

Loại cá nướng
Số lần
Cá Cỏ Nướng Thường 300
Cá Mè Nướng Thường 300
Cá Quế Nướng Thường 250
Cá Cỏ Nướng Ngũ Vị 600
Cá Mè Nướng Ngũ Vị 600
Cá Quế Nướng Ngũ Vị 400

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Cá Nướng Thường:

 • Kinh nghiệm: 350.000
 • Nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm sau.
 • Pháo Hoa
 • Hoa Hồng
 • Phúc Duyên Lộ (Tiểu)
 • Phúc Duyên Lộ (Trung)
 • Phúc Duyên Lộ (Đại)
 • Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Sát Thủ Giản Lễ Hộp
 • Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
 • Tâm Tương Ánh Phù
 • Mãnh Sơn Hà Xã Tắc 100
 • Triệt Kim Phù
 • Triệt Mộc Phù
 • Triệt Thủy Phù
 • Triệt Hỏa Phù
 • Triệt Thổ Phù
 • Khai Quang Chân Kinh
 • Tiểu Hồng Bao
 • Phi Phong
 • Ngoại Công PK Hoàn
 • Tiên Thảo Lộ
 • Danh Vọng Lộ Tiểu
 • Nội Công PK Hoàn
 • Thẻ Tán Gẫu
 • Tnh Hồng Bảo Thạch
 • Bạch Câu Hoàn
 • Bạch Câu Hoàn x2 Kỹ Năng
 • Bách Quả Lộ
 • Quế Hoa Tửu
 • Thiên Sơn Bảo Lộ
 • Tinh Luyện Thạch
 • Bàn Nhược Tâm Kinh
 • Thiết La Hán

Phần Thưởng Khi Sử Dụng Cá Nướng Ngũ Vị:

 • Kinh nghiệm: 1.000.000
 • Nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm sau.
 • Phúc Duyên Lộ (Đại)
 • Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Sát Thủ Giản Lễ Hộp
 • Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
 • Phi Tốc Hoàn
 • Đại Lực Hoàn
 • Mãnh Sơn Hà Xã Tắc1000
 • Ngoại Công PK Hoàn
 • Xá Lợi Kim Đơn
 • Ngũ Hành Phù
 • Hộ Tiêu Lễ Hộp
 • Tái Tạo Thần Đan
 • Tiểu Hồng Bao
 • Đại Hồng Bao
 • Danh Vọng Lộ (Đại)
 • Phi Phong
 • Tiên Thảo Lộ
 • Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
 • Thẻ Tán Gẫu
 • Thủy Tinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Đại Bạch Câu Hoàn
 • Bách Quả Lộ
 • Các loại Mã Bài cấp 80
 • Mã Bài Phi Vân
 • Tình Ý Bảo Rương
 • Bảo Rương Định Quốc Tiểu(vĩnh viễn)
 • Bảo Rương Định Quốc Đại (hạn/vĩnh viễn)
 • Bảo Rương An Bang Tiểu(vĩnh viễn)
 • Bảo Rương An Bang Đại (hạn/vĩnh viễn)
 • Bảo Rương Hồng Ảnh (hạn/vĩnh viễn)
 • Quế Hoa Tửu
 • Thiên Sơn Bảo Lộ
 • Tinh Luyện Thạch
 • Bàn Nhược Tâm Kinh
 • Thiết La Hán
 • Khai Quang Chân Kinh
 • Tịch Cốc Chân Kinh
 • Dung Hợp Chân Kinh
 • Túi Hành Trang
 • Tống Kim Đan Dược Lễ Bao
 • Bạch Câu Hoàn x3 Kỹ Năng
 • Tinh Luyện Thạch
 • Hồi Thành Phù 1000
 • Thần Hành Phù
 • Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn 120
 • Sách bí Kíp kỹ năng 90
 • Thiên Cơ Lệnh
 • Bạch Cốt  Lệnh
 • Thiên Long Lệnh
 • Ngoại Ảnh Bảo Điển (cấp 1)
 • Ngoại Ảnh Bảo Điển (cấp 2)
 • Hạt May Mắn
 • Hạt Hoa Hồng
 • Hạt Thủy Tinh
 • Hạt Hoàng Kim
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Phụng Nguyệt Quả Dung
 • Cống Nguyệt Phù Dung
 • Bí Quyết Kỹ Năng cấp 120

Phần Thưởng Đạt Mốc Sử Dụng Cá Nướng Ngũ Vị

 • 200 Cá Cỏ Nướng Ngũ Vị  :  20.000.000 Kinh nghiệm + 5 Hạt May Mắn.
 • 400 Cá Cỏ Nướng Ngũ Vị  : 30.000.000 Kinh nghiệm + 5 Hạt Hoàng Kim.
 • 200 Cá Mè Nướng Ngũ Vị  :  24.000.000 Kinh nghiệm + 5 Hạt Thủy Tinh.
 • 400 Cá Mè Nướng Ngũ Vị : 32.000.000 Kinh nghiệm + 4 Boss Triệu Hoán Phù (Tiểu).
 • 150 Cá Quế Nướng Ngũ Vị  :  25.000.000 Kinh nghiệm + 5 Hạt Hoa Hồng.
 • 300 Cá Quế Nướng Ngũ Vị : 35.000.000 Kinh nghiệm + 3 Boss Triệu Hoán Phù (Đại).
 • 600 Cá Cỏ Nướng Ngũ Vị + 600 Cá Mè Nướng Ngũ Vị : 50.000.000 Kinh nghiệm và ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm dưới đây:
  • Băng Hàn Tinh Thạch
  • Huyền Kim Tinh Thạch
  • Khắc Phổ Tinh Thạch
  • Mã Bài Bôn Tiêu (30 ngày)
  • Trang Bị Định Quốc Đại (vĩnh viễn)
  • Trang Bị An Bang Đại (vĩnh viễn)
  • Trang Bị Hồng Ảnh (vĩnh viễn)

   

 • 600 Cá Cỏ Nướng Ngũ Vị + 600 Cá Mè Nướng Ngũ Vị + 400 Cá Quế Nướng Ngũ Vị : 50.000.000 Kinh nghiệm. Đồng thời ghi danh vào danh sách quay thưởng may mắn. Ngày kết thúc sự kiện hệ thống sẽ mở quay lựa chọn ngẫu nhiên 2 người trong danh sách nhận giải thưởng 1 Trang bị An Bang Hoàn Mỹ.

Hỗ trợ tự động câu cá:

 • Tự động phát kỹ năng “Nhất Can Giáng Ngư” mỗi 10 giây.
 • Khi đã chọn nút đó thì chức năng tự động đánh sẽ không hoạt động.
 • Muốn tự động đánh thì phải tắt nút câu cá.
 • Yêu cầu đứng gần và hướng về phía hồ.
 • Nếu không được có thể đổi vị trí và thử thấy ổn là treo được.

Vị trí 4 Hồ Nước câu cá:

 • Chu Tiên Trấn

 • Thạch Cổ Trấn

Chưởng Quản Kháng Thiên

……………..Kính Bút…………

BÀI LIÊN QUAN :