Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

sự kiện Túc Cầu Hội

20/11/2022

Trong không khí tưng bừng mùa lễ hội của giải Worldcup 2022, những bộ trang phục bóng đá trong thể giới Võ Lâm càng làm nức lòng những tín đồ túc cầu giáo.

Hãy thưởng thức môn thể thao vua cùng những trò chơi hấp dẫn ngay tại thế giới võ lâm để nhận được những vật phẩm và phần thưởng vô cùng giá trị

Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện:

 • Bắt đầu: 20/11/2022 sau bảo trì
 • Kết thúc: 20/12/2022 (23h59)

NPC Liên Quan:

TÊN CÔNG DỤNG

Thế Túc Anh Tài

 • Vị trí: Trung tâm thất đại thành thị
 • Công dụng: Đổi vật phẩm sự kiện, thông tin sự kiện, nhận thưởng sự kiện

Công Sai Lâm An

 • Vị trí: Lâm An (203,201)
 • Công Dụng: đưa vào sân cỏ Hoàng Cung

Túc Cầu Tổng Quản

 • Vị trí: trong sân cỏ Hoàng Cung
 • Công Dụng: quản lý thông tin và phát thưởng các trò chơi

Vật phẩm liên quan:

Hình ảnh Nguồn gốc Công Dụng

Ruột Cao Su

Chất Dẻo

 

 • Đánh quái tại các bản đồ cấp 90 trở lên
 • Nộp cho Thế Túc Anh Tài để đổi vật phẩm sự kiện

Vỏ Bóng Hoàng Kim

 • Tham gia các hoạt động nhận được
 • Đổi Tiểu Cầu Chi Y

Vỏ Bóng Bạch Kim

 • Mua tại kỳ trân các giá 5 Xu
 • Đổi Tiểu Túc Chi Ngoa

Tiểu Cầu Chi Y

 • Đổi tại Thế Túc Anh Tài theo công thức:
  • 1 Ruột Cao Su
  • 1 Chất Dẻo
  • 1 Vỏ Bóng Hoàng Kim
  • 3 Vạn Lượng
 • Nhấp sử dụng để nhận thưởng

Tiểu Túc Chi Ngoa

 • Đổi tại Thế Túc Anh Tài theo công thức:
  • 1 Tiểu Cầu Chi Y
  • 1 Vỏ Bóng Bạch Kim
  • 4 Vạn Lượng
 • Nhấp sử dụng để nhận thưởng

Bóng Hoàng Kim

 • Sử dụng Tiểu Túc Chi Ngoa đạt mốc nhận được
 • Để tham gia trò chơi đá bóng hướng mục tiêu

Bóng Bạch Kim

 • Sử dụng Tiểu Túc Chi Ngoa đạt mốc nhận được
 • Để tham gia trò chơi loạn đấu túc cầu

Thu Thập Vỏ Bóng Hoàng Kim:

Hoạt Động Phần Thưởng
Tống Kim Đạt 5000 điểm 20 cái
Phong Lăng Độ qua bờ bắc 8 cái
Hoàn Thành Vượt Ải 16 cái
Tiêu Diệt Boss Sát Thủ 4 cái
Hoàn Thành 5 nhiệm vụ Dã Tẩu liên tiếp 10 cái
Tiêu Diệt Boss Hoàng Kim 8 cái
Hoàn thành Nhiệm Vụ Tín Sứ 16 cái
Hoàn thành nhiệm vụ Vi Sơn Đảo 18 cái
Hoàn Thành Vận Tiêu 8 – 12 cái
Vượt 10 ải Bảo Tàng Viêm Đế 18 cái
Liên Đấu – nhặt quả Huy Hoàng – nhặt quả Hoàng Kim – trả lời Hoa Đăng Có tỉ lệ nhận được 4 cái

Phần Thưởng sử dụng Tiểu Cầu Chi Y:

 • Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 cái.
 • Nhận kinh nghiệm:
  • Từ cấp độ 145 trở lên: 650.000 điểm kinh nghiệm
  • Dưới cấp độ 145: 1.300.000 điểm kinh nghiệm
 • Và ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm dưới đây.
 • Pháo Hoa
 • Hoa Hồng
 • Phúc Duyên Lộ (Tiểu)
 • Phúc Duyên Lộ (Trung)
 • Phúc Duyên Lộ (Đại)
 • Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
 • Sát Thủ Giản Lễ Hộp
 • Tâm Tương Ánh Phù
 • Mãnh Sơn Hà Xã Tắc 100
 • Anh Hùng Thiếp
 • Triệt Kim Phù
 • Triệt Mộc Phù
 • Triệt Thủy Phù
 • Triệt Hỏa Phù
 • Triệt Thổ Phù
 • Khai Quang Chân Kinh
 • Tiểu Hồng Bao
 • Phi Phong
 • Ngoại Công PK Hoàn
 • Tiên Thảo Lộ
 • Danh Vọng Lộ Tiểu
 • Nội Công PK Hoàn
 • Thẻ Tán Gẫu
 • Tnh Hồng Bảo Thạch
 • Bạch Câu Hoàn
 • Bạch Câu Hoàn x2 Kỹ Năng
 • Bách Quả Lộ
 • Quế Hoa Tửu
 • Thiên Sơn Bảo Lộ
 • Tinh Luyện Thạch
 • Bàn Nhược Tâm Kinh
 • Thiết La Hán

Phần Thưởng Sử Dụng Tiểu Túc Chi Ngoa:

 • Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1600 cái.
 • Nhận kinh nghiệm:
  • Từ cấp độ 145 trở lên: 1.600.000 điểm kinh nghiệm
  • Dưới cấp độ 145: 3.200.000 điểm kinh nghiệm
 • Và ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm dưới đây.
 • Anh Hùng Thiếp
 • Viêm Đế Lệnh
 • Phụng Huyết Chân Đơn
 • Lão Tẩu Phục Mệnh Thư
 • Tái Tạo Thần Đan
 • Phúc Duyên Lộ (Đại).
 • Sát Thủ Giản Lễ Hộp
 • Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
 • Phi Tốc Hoàn
 • Đại Lực Hoàn
 • Mãnh Bản Đồ Sơn Hà Xã Tắc 1000
 • Nội công PK hoàn
 • Ngũ Hành Phù
 • Lệnh Bài Thủy Tặc
 • Long Cân Đơn
 • Thiên Bảo Khố Lệnh
 • Long Huyết Hoàn
 • Hộ Tiêu Lễ Hộp
 • Tống Kim Đan Dược Lễ Bao
 • Tiểu Hồng Bao
 • Đại Hồng Bao
 • Danh Vọng Lộ (Đại)
 • Phi Phong
 • Tiên Thảo Lộ
 • Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
 • Thẻ Tán Gẫu
 • Các loại Thủy Tinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Đại Bạch Câu Hoàn
 • Bách Quả Lộ
 • Bàn Nhược Tâm Kinh
 • Khai Quang Chân Kinh
 • Tịch Cốc Chân Kinh
 • Dung Hợp Chân Kinh
 • Tâm Động Chân Kinh
 • Kim Đơn Chân Kinh
 • Thiên Sơn Bảo Lộ
 • Quế Hoa Tửu
 • Thiết La Hán
 • Bạch Câu Hoàn x3 Kỹ Năng
 • Túi Hành Trang
 • Tinh Luyện Thạch
 • Hồi Thành Phù (1000 lần)
 • Thần Hành Phù
 • Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn 120
 • Sách bí Kíp kỹ năng 90
 • Thiên Cơ Lệnh
 • Bạch Cốt  Lệnh
 • Thiên Long Lệnh
 • Hạt May Mắn
 • Hạt Hoa Hồng
 • Hạt Thủy Tinh
 • Hạt Hoàng Kim
 • Ngoại Ảnh Bảo Điển (cấp 3)
 • Càn khôn phích lịch đơn
 • Thần bí khoáng thạch
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Phụng Nguyệt Quả Dung
 • Cống Nguyệt Phù Dung
 • Bí Quyết Kỹ Năng cấp 120
 • Mã bài Bôn Tiêu
 • Mã Bài Phi Vân
 • Tình Ý Bảo Rương
 • Tình Ý Bảo Rương cực phẩm
 • Bảo Rương Định Quốc Tiểu(vĩnh viễn)
 • Bảo Rương Định Quốc Đại (vĩnh viễn)
 • Bảo Rương An Bang Tiểu(vĩnh viễn)
 • Bảo Rương An Bang Đại (vĩnh viễn)
 • Bảo Rương Hồng Ảnh (vĩnh viễn)
 • Bảo Rương Định Quốc [Hoàn Mỹ]
 • Bảo Rương An Bang [Hoàn Mỹ]
 • Kim Nguyên Bảo
 • Ngân Phiếu

Phần thưởng sử dụng đạt mốc Tiểu Túc Chi Ngoa:

Phần thưởng Thẻ Cầu Thủ:

 • Thu thập đủ số lượng Thẻ Cầu Thủ khác nhau (tất cả có 5 loại). Có thể đem đến đổi phần thưởng tại Thế Túc Anh Tài.

Trò chơi Đá Bóng hướng mục tiêu:

 • Nhân sĩ có thể sử dụng Bóng Hoàng Kim nhận được từ sự kiện để tham gia bất cứ lúc nào.
 • Thời gian cuối được sử dụng Bóng Hoàng Kim là 20/12 22h00
 • Thời gian tổng kết trao giải trò chơi: sau 22h10 ngày 20/12
 • Cách thức tham gia: Gặp Công sai lâm an (tọa độ) để vào Sân Cỏ Hoàng Cung
 • Mỗi ngày bảng xếp hạng sẽ cập nhật định kỳ vào lúc 22h10
 • Mỗi lần trúng nhận được 50.000 điểm kinh nghiệm. Tối đa 20.000.000 điểm kinh nghiệm/ngày.
 • Các nhân vật xuất sắc nhất trò chơi này sẽ lãnh thưởng vào ngày 20/12 phần thưởng như sau:
  • Hạng 1: Huy chương Cầu Thủ Tinh Anh
  • Hạng 2: Bôn Tiêu (Vĩnh Viễn)
  • Hạng 3->6: Bảo Rương An Bang Hoàn Mỹ
  • Hạng 7-10: Bảo Rương An Bang Đại

Trò chơi Loạn đấu túc cầu:

 • Nhân sĩ sẽ sử dụng Bóng Bạch Kim nhận được từ sự kiện để tham gia
 • Bắt đầu từ ngày 28/11. Mỗi tuần Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu lúc 19h40
 • Báo danh tại Túc Cầu Tổng Quản trong sân cỏ.
 • Mỗi nhân sĩ mang theo tối thiểu 50 Bóng Bạch Kim
 • Đến giờ vào đấu trường, các nhân vật sẽ không nhận ra nhau
 • Đá bóng Bạch Kim Trúng đối thủ sẽ nhận được 2 điểm. Bị trúng bóng -1 điểm. Hết thời gian 10 phút, tất cả nhân sĩ có mặt trong đấu trường sẽ được +100 điểm,mỗi lần trúng đối thủ nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm. Tối đa 20.000.000 điểm kinh nghiệm/trận.
 • Sau mỗi trận đấu. Quý nhân sĩ trong bảng xếp hạng có thể đến lãnh phần thưởng tại Túc Cầu Tổng Quản
 • Cơ cấu giải thưởng mỗi trận đấu:
  • Hạng 1: Huy chương Túc Cầu Hội.
  • Hạng 2: 10 thẻ trang bị Viêm Đế
  • Hạng 3: 9 thẻ trang bị Viêm Đế
  • Hạng 4: 8 thẻ trang bị Viêm Đế
  • Hạng 5: 7 thẻ trang bị Viêm Đế
  • Hạng 6-10: Hộp quà may mắn

Kính chúc quý đồng đạo thưởng thức một mùa WorldCup thật tuyệt vời, và có những giây phút vui vẻ cùng Kháng Thiên !!!

 

 

BÀI LIÊN QUAN :