Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Hướng Dẫn Game Thủ Toàn Tập

05/01/2022

Chào các đại hiệp, sau đây là hướng dẫn toàn tập các đại hiệp có thể trải nghiệm máy chủ Thành Đô một cách chi tiết nhất!!!

👉Server Open thử nghiệm: 10h ngày 30/12/2021
👉Server Chính thức khai mở: 19h30 14/01/2022 (Thứ Sáu)

1: đua top và phần thưởng

Ghi chú
Chi Tiết
Thời gian đua top
 • Bắt đầu: 19h30 Ngày 14/1/2022
 • Kết thúc: 19h30 ngày 17/1/2022
Top 1 thế giới
 • 2000 xu + Chiếu Dạ (2 tháng)
 • Nhạc Vương Kiếm
 • 800k VND.
Top 2 thế giới
 • 1500 xu
 • Chiếu Dạ (2 tháng)
 • Nhạc Vương Kiếm
 • 500k VND.
Top 3 thế giới
 • 1000 xu
 • Chiếu Dạ (2 tháng)
 • 300k VND.
Top 4 đến 10
 • 1000 xu
 • Ngẫu nhiên ngựa 8x(1 tháng).
Top môn phái
 • 800 xu

 

2:Hỗ trợ và Gift code
Tên
cách nhận Chi tiết
Hỗ trợ tân khi vào game
Khi open nhận ngay
 1. Hỗ trợ level 10
 2. Hỗ trợ túi phục hồi máu + mana đến cấp 79.
 3. Thần Hành Phù (30 ngày).
 4. Thổ Địa Phù (30 ngày).
 5. Kỹ năng 80 nhận tại Chưởng Môn Môn Phái.
Gift trải nghiệm test
Tham gia test 3 tiếng

sau đó lại lễ quan đăng ký,sau

khi đăng ký chỉ cần đợi

open ,rồi vào game lại lễ quan là được nhận

 1. 1 Võ Lâm Mật Tịch.
 2. 1 Bàn Nhược Tâm Kinh.
 3. 1 bộ Thủy Tinh
 4. 6 viên Tinh Hồng Bảo Thạch.
Gift Open
Sau khi hết thử nghiệm, gift sẽ được phát trên trang tài khoản

Xem cách nhận tại đây(click vao)

 • 🔸 6 viên Tinh Hồng Bảo Thạch.
 • 🔸 1 Bàn Nhược Tâm Kinh.

3: Lộ trình server

Lộ trình server các bạn xem tạ đây (click vào đây)

4: Hỗ trợ tân thủ

Ghi chú
Chi Tiết
Mới vào Game
 • GiftCode thường Nhận tại đây
 • Túi máu dùng đến cấp 79
Cấp 10
 • Hành hiệp lệnh (Vĩnh Viễn)
 • Thổ địa phù (30 ngày)
 • Thần hành phù (30 ngày)
 • 10 cục Tiên Thảo Lộ
Cấp 20
 • Ngựa 20
Cấp 30
 • Ngựa 30
 • Kim Phong Thiên Lý Thảo Thượng Phi
Cấp 40
 • ngựa 40
 • Kim Phong Thanh Dương Khôi
 • Kim Phong Kỳ Lân Huyết
Cấp 50
 • Ngựa 50
 • Kim Phong Lan Định Ngọc
 • Kim Phong Trạc Liên Quang
Cấp 60
 • Ngựa 60
 • Kim Phong Đoạt Hồn Ngọc Đái
 • Kim Phong Công Cẩn Tam Thán
Cấp 70
 • Kim Phong Hậu Nghệ Dẫn Cung
 • Kim Phong Đồng Tước Xuân Thâm
 • 4 lệnh bài Phong Lăng Độ
Cấp 80
 • 5 Bạch Câu Hoàn Luyện Kỹ Năng
 • 4 cái Sát Thủ Giản

 

 

BÀI LIÊN QUAN :