Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Hồng Muôn Sắc

07/03/2022

Chào tháng 3 với khí phách anh tài, những anh thư trong võ lâm không phải lúc nào cũng liễu yếu đào tơ, mà còn tiềm ẩn sức mạnh và bản lĩnh oai hùng chẳng kém gì nam giới. Nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 sắp tới, sự kiện Hồng Muôn Sắc với đủ các màu hoa rực rỡ thay cho lời chúc đến những bóng hồng tuyệt mĩ của võ lâm.

Bên cạnh việc tri ân những anh thư nữ hiệp, sự kiện còn là một cơ hội tuyệt vời cho chư vị đồng đạo bày tỏ lòng mến mộ đến những hồng nhan bấy lâu ôm mộng truy cầu.

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 08/03 – 24h00 ngày 24/03/2022
 • Đối tượng: Đẳng cấp trên 100.

NPC liên quan

Hình ảnh Ghi chú

Thợ Ghép Hoa

 • Vị trí: thất đại thành thị (gần Lễ Quan).
 • Chức năng:
  • Chế tạo Hồng Tam Sắc
  • Chế tạo Hồng Tứ Sắc
  • Xem số lần sử dụng Bó Hồng Tam Sắc và Bó Hồng Tứ Sắc
  • Nhận phần thưởng mốc sử dụng Bó Hồng
 • Lưu ý: Chức năng này chỉ hoạt động đến 24h00 ngày 24/03/2022

Thu thập vật phẩm

Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoa Hồng Trắng

 • Nguồn gốc:
  • Đánh quái ở các bản đồ 80 trở lên.
  • Hoàn thành 5 Nhiệm vụ Dã Tẩu: 30 cái.
  • Nhặt Quả Huy Hoàng,Quả Hoàng Kim: 50 cái.
  • Liên đấu thắng 50 cái
 • Tính chất: Xếp chồng 500 cái / ô. Bày bán 250 cái / ô, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép Bó Hồng Tam Sắc
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 24/03/2022.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoa Hồng Xanh

 • Nguồn gốc:
  • Đánh quái ở các bản đồ 80 trở lên.
  • Qua bờ Phong Lăng Độ: 50 cái.
  • Hoàn thành vượt ải: 75 cái.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ: 100 cái.
  • Hoàn thành nhiệm vụ Vi Sơn Đảo: 120 cái.
  • Đứng gần khi tiêu diệt Boss Tiểu Hoàng Kim: 50 cái.
 • Tính chất: Xếp chồng 500 cái / ô. Bày bán 250 cái / ô, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép Bó Hồng Tam Sắc
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 24/03/2022.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoa Hồng Vàng

 • Nguồn gốc:
  • Đánh quái ở các bản đồ 80 trở lên.
  • Tham gia Tống Kim: 1 cái/ 200 điểm.
  • Tiêu diệt Boss sát thủ: 20 cái.
  • Trả lời Hoa Đăng: 5 cái/ 1 câu.
 • Tính chất: Xếp chồng 500 cái / ô. Bày bán 250 cái / ô, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép Bó Hồng Tam Sắc
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 24/03/2022.

 

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hoa Hồng Đỏ

 • Nguồn gốc: Kỳ Trân Các
 • Giá: 5 xu.
 • Tính chất: Xếp chồng 500 cái/ ô. Bày bán 250 cái / ô, giao dịch. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: để ghép Bó Hồng Tứ Sắc theo công thức 1 Hoa Hồng Đỏ + 1 Bó Hồng Tam Sắc.
 • Chú ý: Vật phẩm này hoạt động đến 24h00 ngày 24/03/2022.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Bó Hồng Tam Sắc

 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức 5 Hoa Hồng Trắng, 5 Hoa Hồng Xanh, 5 Hoa Hồng Vàng + 5 Vạn ngân lượng.
 • Tính chất: Xếp chồng 250 cái/ ô. Bày bán 250 cái / ô, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận điểm kinh nghiệm và phần thưởng.
 • Giới hạn: Tối đa sử dụng 800 Bó Hồng Tam Sắc/nhân vật


Bó Hồng Tứ Sắc

 • Nguồn gốc: Ghép theo công thức 1 Bó Hồng Tam Sắc + 1 Hoa Hồng Đỏ.
 • Tính chất: Xếp chồng 250 cái/ ô. Bày bán 250 cái / ô, giao dịch, ném ra. Bán shop 0 lượng.
 • Chức năng: Sử dụng nhận điểm kinh nghiệm và phần thưởng.
 • Giới hạn: Tối đa sử dụng 1.500 Bó Hồng Tứ Sắc/nhân vật

Phần Thưởng Sử Dụng Bó Hoa Hồng Tam Sắc:

Sử dụng nhận được

 • 350.000 điểm Kinh Nghiệm

 • Giới hạn 1 nhân vật sử dụng 800 cái

 • Phúc Duyên Lộ Tiểu

 • Phúc Duyên Lộ Trung

 • Phúc Duyên Lộ Đại

 • Tâm Tâm Tương Ánh Phù

 • Lệnh Bài Phong Lăng Độ

 • Sát Thủ Giản Lễ Hộp

 • Lệnh Bài Vi Sơn Đảo

 • Mảnh Sơn Hà Xã Tắc (100)

 • Thuốc ngoại công

 • Thuốc Nội Công

 • Bạch Câu Hoàn

 • Phi Phong

 • Bạch Câu Hoàn kỹ năng

 • Bách Quả Lộ

 • Danh Vọng Lộ (tiểu)

 • Tinh Hồng Bảo Thạch

 • Tiên Thảo Lộ (Tiểu)

 • Tiểu Hồng Bao

 • Thẻ Tán Gẫu

 • Tinh luyện thạch

 • Thiên Sơn Bảo Lộ

 • Quế Hoa Tửu

 • Triệt Kim Phù

 • Triệt Mộc Phù

 • Triệt Thủy Phù

 • Triệt Hỏa Phù

 • Triệt Thổ Phù

 • Khai Quang Chân Kinh

 • Bàn Nhược Tâm Kinh

Phần Thưởng Sử Dụng Bó Hoa Hồng Tứ Sắc:

Sử dụng nhận được

 • 1.000.000 điểm Kinh Nghiệm

 • Giới hạn 1 nhân vật sử dụng 1.500 cái

 • Phúc Duyên Lộ Đại

 • Lệnh Bài Phong Lăng Độ

 • Sát Thủ Giản Lễ Hộp

 • Lệnh Bài Vi Sơn Đảo

 • Tiểu Hồng Bao

 • Đại Hồng Bao

 • Đại Bạch Câu Hoàn

 • Phi Tốc Hoàn

 • Đại Lực Hoàn

 • Nội Công Hoàn

 • Mảnh Sơn Hà Xã Tắc (1000)

 • Danh Vọng Lộ (Đại)

 • Xá Lợi Kim Đơn

 • Thẻ tán gẫu

 • Phi Phong

 • Bạch Câu Hoàn kỹ năng đặc biệt

 • Tinh Luyện Thạch

 • Bách Quả Lộ

 • Thiên Sơn Bảo Lộ

 • Quế Hoa Tửu

 • Thổ Địa Phù sử dụng vĩnh viễn

 • Thần Hành Phù

 • Túi Hành Trang

 • Tống Kim Đan Dược Lễ Bao

 • Tiên Thảo Lộ

 • Tiên Thảo Lộ Đặc biệt

 • Thủy Tinh các loại

 • Tinh Hồng Bảo Thạch

 • Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn Kỹ Năng 120

 • Thiết La Hán

 • Bàn Nhược Tâm Kinh

 • Tẩy Tủy Kinh

 • Võ Lâm Mật Tịch

 • Cống Nguyệt Phù Dung

 • Phụng Nguyệt Quả Dung

 • Bạch Cốt Lệnh

 • Thiên Long Lệnh

 • Thiên Cơ Lệnh

 • Ngũ Hành Phù

 • Khai Quang Chân Kinh

 • Tịch Cốc Chân Kinh

 • Dung Hợp Chân Kinh

 • Mã bài các loại

 • Sách bí kíp cấp 90

 • Bí Quyết Kỹ Năng cấp 120

 • Tình Ý Bảo Rương (Hiệp Cốt và Nhu Tình)

 • Bảo rương Định Quốc tiểu (thời hạn 20 ngày)

 • Bảo rương Định Quốc đại (thời hạn 20 ngày)

 • Bảo rương Định Quốc tiểu (vĩnh viễn)

 • Bảo rương Định Quốc đại (vĩnh viễn)

 • Bảo rương An Bang tiểu (thời hạn 20 ngày)

 • Bảo rương An Bang đại (thời hạn 20 ngày)

 • Bảo rương An Bang tiểu (vĩnh viễn)

 • Bảo rương An Bang đại (vĩnh viễn)

 • Bảo rương Hồng Ảnh (thời hạn 20 ngày)

 • Bảo rương Hồng Ảnh (vĩnh viễn)

Phần Thưởng mốc Sử Dụng Bó Hoa Hồng Tứ Sắc:

 • 300 Bó Hoa Hồng Tứ Sắc: 20.000.000 Kinh Nghiệm + Tiên Thảo Lộ Đặc biệt.
 • 700 Bó Hoa Hồng Tứ Sắc: 30.000.000 Kinh Nghiệm + Sách kỹ năng 90.
 • 900 Bó Hoa Hồng Tứ Sắc: 40.000.000 Kinh Nghiệm + Thiên Cơ Lệnh.
 • 1200 Bó Hoa Hồng Tứ Sắc: 50.000.000 Kinh Nghiệm + 5 Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn 120.
 • 1500 Bó Hoa Hồng Tứ Sắc: 60.000.000 Kinh Nghiệm + 01 món ngẫu nhiên dưới đây:
  • Nhu tình Cân Quốc Nghê Thường.
  • 01 món an bang đại (60 ngày).
  • Phi Vân (60 ngày).
  • Khắc Phổ Tinh Thạch.

Quyền Vương Kính Bút

BÀI LIÊN QUAN :