Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Hạt Hoa Hồng

11/03/2022

Không rõ bằng cách nào những hạt Hoa Hồng quý giá từ Tây Vực đã xuất hiện trên giang hồ, với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn lan tỏa cho nhiều người cùng lúc.

NPC Liên Quan:

Hình ảnh Ghi chú

Hàng Rong

 • Vị trí: Tại Thất Đại Thành Thị.
 • Chức năng: Mua Túi Phân Bón, Thùng Nước, Thuốc Trừ Sâu.

Vật phẩm liên quan:

Hình ảnh Ghi chú

Võ Lâm Truyền Kỳ
Hạt Hoa Hồng

 • Nguồn gốc: tham gia các hoạt động có cơ hội xuất hiện.
 • Đổi hoa (sự kiện 8/3) tại Thợ Ghép Hoa (gần Lễ Quan).
 • Tính chất: Xếp chông 50 cái / ô.
 • Chức năng: gieo trồng cây Hoa Hồng

Võ Lâm Truyền Kỳ
Túi Phân Bón

 • Nguồn gốc: Mua từ NPC Hàng Rong.
 • Giá: 4 vạn lượng.
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/ 1 ô. Bán shop 0 lượng.

Võ Lâm Truyền Kỳ
Thùng Nước

 • Nguồn gốc: Mua từ NPC Hàng Rong.
 • Giá: 2 vạn lượng.
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/ 1 ô. Bán shop 0 lượng.

 

Võ Lâm Truyền Kỳ
Thuốc trừ sâu

 • Nguồn gốc: Mua từ NPC Hàng Rong.
 • Giá: 4 vạn lượng.
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán, ném ra. Xếp chồng 50 cái/ 1 ô. Bán shop 0 lượng.

Cách trồng cây Hoa Hồng:

 1. Sau khi có được hạt giống Hoa Hồng, Nhân sĩ hãy mau chóng mang đến Thạch Cổ Trấn chọn cho mình và tổ đội của mình một vị trí đẹp.
 2. Sau đó bắt đầu trồng Hoa Hồng.
 3. Mỗi cây Hoa Hồng trưởng thành sẽ tồn tại trong vòng 5 phút.
 4. Mỗi người chơi chỉ có thể trồng tối đa 3 cây / ngày.
 5. Trong thời gian Hoa Hồng sinh trưởng nhớ chăm sóc hoa thật tốt bằng nước , phân bón và thuốc trừ sâu
 6. Khi Hoa Hồng đã trưởng thành thì mới có thể bắt đầu hưởng thành quả.
 7. Nếu cây Hoa Hồng đã được gieo trồng mà không chăm sóc, cây sẽ chết sau 5 phút.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoa hồng đã trưởng thành, cứ mỗi 10 giây chỉ có 8 Người xung quanh cây Hoa Hồng được nhận 180.000 điểm kinh nghiệm.
 • Mỗi khi nhận được kinh nghiệm, nhân sĩ đồng thời nhận thêm điểm thục luyện kỹ năng 120.
 • Mỗi người có thể nhận tối đa 150 lần phần thưởng từ cây Hoa Hồng mỗi ngày.

 

BÀI LIÊN QUAN :