Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Công Thành Đại Chiến – Tam Trụ

15/09/2022

Công Thành Chiến là chiến trường phân định thắng thua giữa các đại hùng bang trong thiên hạ nhằm chiếm lấy quyền thống trị và áp đặt thuế suất lên thất đại thành thị vì quyền lợi của bang hội.

Đã tham gia vào Công Thành Chiến mà không nắm rõ “trận địa”, khung cảnh…. để đưa ra chiến thuật hợp lý thì chẳng khác nào tự làm mất uy danh của chính mình. Quan sát và tìm hiểu “chiến địa” không bao giờ là dư thừa cho những trận chiến như Công Thành chiến.

Các NPC Liên Quan:

Công Thành Quan

Công Thành Quan

 • Vị trí: các thôn trấn
 • Chức năng:
  • Thông tin về Công Thành Chiến
  • Nộp Khiêu Chiến Lệnh
  • Đấu giá Khiêu Chiến Lệnh
  • Nhận thưởng sau khi công thành

Xa Phu

 • Vị trí: các thôn trấn
 • Chức năng:
  • Đưa đi Chiến Trường khi có Công Thành Chiến diễn ra

Tùy Quân Dược Y

 • Vị trí: trong Hậu Doanh công thành chiến trường.
 • Chức năng:
  • Bán dược phẩm

Vệ Binh Mật Đạo

 • Vị trí: trong thành phe thủ.
 • Chức năng:
  • Dịch chuyển phe thủ ra ngoài thành bằng địa đạo bí mật

Quân Nhu Quan

 • Vị trí: khu vực chuẩn bị công thủ thành.
 • Chức năng:
  • Bán các dụng cụ hỗ trợ công thủ thành

Lịch Đấu Giá Khiêu Chiến Lệnh Và Công Thành:

Thời gian Hoạt Động Tuần
Thứ 2: 18h00-19h00 Đấu giá Biện Kinh TUẦN 1
Thứ 3: 21h00 Công Thành Biện Kinh TUẦN 1
Thứ 5: 18h00-19h00 Đấu Giá Tương Dương TUẦN 1
Thứ 6: 21h00 Công Thành Tương Dương TUẦN 1
Thứ 2: 18h00-19h00 Đấu giá Dương Châu TUẦN 2
Thứ 3: 21h00 Công Thành Dương Châu TUẦN 2
Thứ 5: 18h00-19h00 Đấu giá Phượng Tường TUẦN 2
Thứ 6: 21h00 Công Thành Phượng Tường TUẦN 2
Thứ 2: 18h00-19h00 Đấu giá Đại Lý TUẦN 3
Thứ 3: 21h00 Công Thành Đại Lý TUẦN 3
Thứ 5: 18h00-19h00 Đấu Giá Thành Đô TUẦN 3
Thứ 6: 21h00 Công Thành Thành Đô TUẦN 3
Thứ 2: 18h00-19h00 TUẦN 4
Thứ 3: 21h00 TUẦN 4
Thứ 5: 18h00-19h00 Đấu giá Lâm An TUẦN 4
Thứ 6: 21h00 Công Thành Lâm An TUẦN 4
Thứ 2: 18h00-19h00 Đấu giá Biện Kinh TUẦN 5
Thứ 3: 21h00 Công Thành Biện Kinh TUẦN 5
Thứ 5: 18h00-19h00 Đấu Giá Tương Dương TUẦN 5
Thứ 6: 21h00 Công Thành Tương Dương TUẦN 5

Đấu Giá Khiêu Chiến Lệnh:

 • Khi có đợt đấu giá (18h00-19h00) của một thành thị nào đó, bang chủ sẽ đại diện đến gặp Công Thành Quan đặt số Khiêu Chiến Lệnh mà bang hội có để tranh đua giành quyền công thành cho ngày hôm sau.
 • Trường hợp thành thị chưa có ai chiếm lĩnh. Bang hội đấu giá cao nhất lập tức chiếm được thành và có thể áp đặt thuế suất ngay. Bang hội xếp thứ 2 sẽ giành quyền công thành vào ngày hôm sau.
 • Trường hợp thành thị đã có bang hội chiếm lĩnh. Bang hội đấu giá cao nhất sẽ giành quyền công thành vào ngày hôm sau. Nếu số Khiêu Chiến Lệnh bằng nhau sẽ lựa chọn ngẫu nhiên.

Dụng Cụ Hỗ Trợ Công Thành:

Nghiệt Long Xung Xa

 • Nguồn Gốc:
  • Bán Tại NPC Quân Nhu Quan
 • Phe công thành sử dụng:
  • Thả gần cổng thành, mỗi lần 1 chiếc, khi xe chết mới có thể thả lại chiếc khác
 • Công dụng:
  • Công phá cửa với lực vô cùng lớn

Hỗn Thạch Liệt

 • Nguồn Gốc:
  • Bán Tại NPC Quân Nhu Quan
 • Phe công thành sử dụng:
  • Thả gần cổng thành, mỗi cổng thành 3 chiếc, khi 1 chiếc chết đi thì tại vị trí đó mới có thể thả chiếc khác.
 • Công dụng:
  • Đánh chặn cổng rất hiệu quả.

Vân Kỳ Binh Phù

 • Nguồn Gốc:
  • Bán Tại NPC Quân Nhu Quan
 • Phe thủ thành sử dụng:
  • Thả ở nơi chiến đấu
 • Công dụng:
  • Giúp phục hồi sinh lực và nội lực cho đồng đội

Ngoan Cổ Binh Phù

 • Nguồn Gốc:
  • Bán Tại NPC Quân Nhu Quan
 • Phe thủ thành sử dụng:
  • Thả ở nơi chiến đấu
 • Công dụng:
  • Giúp tăng Kháng Tất Cả cho đồng đội

Lệnh Bài Thành Chiến

 • Nguồn Gốc:
  • Bán tại Công thành quan. Chỉ bán cho Bang Hội công thủ thành ngày hôm đó.
 • Công dụng:
  • Phát cho đồng minh để vào chi viện chiến trường công thành. Người không gia nhập bang, hoặc đã gia nhập bang nhưng chưa đủ ngày có thể mang lệnh bài đi vào chiến trường.
 • Ghi Chú:
  • Lệnh bài mang ấn tích của trận chiến nào chỉ sử dụng được trong trận chiến đó mà thôi. Nếu dư có thể gặp Công thành quan trả lại lấy phí.

Công Thành Chiến Trường:

 • Cách tham gia:
  • Đến thời gian công thành diễn ra (21h00). Các bang hội liên quan đối thoại với Xa Phu thôn trấn để đi vào khu vực chuẩn bị thành chiến.

 • Thời gian chuẩn bị là 10 phút. Giao chiến 50 phút.
 • Trong suốt thời gian diễn ra thành chiến, nhân sĩ có thể ra vào cổng tự do để lấy thêm đạo cụ. Tuy nhiên, 15 phút cuối sẽ không thể vào được nữa, nhân sĩ nên cân nhắc.
 • Phe công phá cổng thành nào, thì mọi nhân vật có thể đi lại qua cổng đó.
 • 3 Long Trụ lúc đầu sẽ thuộc về phe Thủ Thành.

Long Trụ

Long Trụ

 • Khi đánh ngã Long Trụ, thì 1 Long Trụ khác sẽ được dựng lên và thuộc về Phe đánh ngã. Long Trụ mất có thể giành lại.
 • Xác định thắng thua:
  • Bất kể khi nào, phe công chiếm được cả 3 Long Trụ thì trận chiến kết thúc, thắng lợi thuộc về phe công.
  • Kết thúc thời gian chiến đấu, phe chiếm giữ nhiều Long Trụ hơn sẽ giành chiến thắng.
  • Phe chiến thắng sẽ lập tức chiếm lĩnh được thành thị đó.
  • Đến thời gian bắt đầu giao chiến, nếu 1 phe không có nhân vật nào ở trong chiến trường, phe đó sẽ bị xử thua cuộc. Nếu cả 2 phe đều không có mặt, thì cuộc chiến không diễn ra.

Phần Thưởng Công Thành:

 • Chỉ phát thưởng cho nhân vật ở trong chiến trường khi trận chiến kết thúc.
 • Nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng với điểm tích lũy khi chiến đấu.
 • Nhân vật sau khi kết thúc thành chiến có thể quay về gặp Công Thành quan để nhận phần thưởng.
 • Nhân vật tham chiến đến khi kết thúc sẽ nhận được 1 Công Thành Chiến Lễ Bao (khóa).
 • Kết thúc cuộc chiến, bang hội có số lượng tham chiến hơn 20 nhân vật sẽ nhận thêm phần thưởng bang hội: 40 Công Thành Chiến Lễ Bao.

Phần Thưởng Công Thành Chiến Lễ Bao:

 • Ngoài những vật phẩm quý thông thường, nhân sĩ khi mở lễ bao còn có cơ hội nhận được:
  • Tốc hiệu Bạch Câu Hoàn cấp 120
  • Tâm Động Chân Kinh
  • Kim Đơn Chân Kinh
  • Thần Bí Khoáng Thạch
  • Mảnh Thiên Thạch
  • Hộp Lễ Vật 10 quả Huy Hoàng
  • Mã bài Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử
  • Mã bài Phi Vân
  • Mã bài Bôn Tiêu
  • Bí quyết kỹ năng cấp 120

Cách áp đặt thuế suất:

 • Bang Chủ Bang hội thống trị thành nào thì có thể đến bảng thông cáo của thành đó để áp đặt thuế suất.

 • Vị trí bảng thông cáo thường là ở gần cổng thành hoặc trung tâm thành thị.
 • Chỉ số vật giá: tỉ lệ tiền bang hội nhận được khi người chơi mua đồ tại NPC khu vực thành thị đó.
 • Thuế thành (thuế suất): tỉ lệ tiền bang hội nhận được khi có người mua đồ của những người ngồi bán hàng.
 • Khu vực thành thị bao gồm cả thành thị đó và các khu vực liên quan. Ví dụ: Ba Lăng Huyện cũng thuộc Tương Dương, Vĩnh Lạc Trấn thuộc Phượng Tường, v.v.
 • Cách 24 giờ mới có thể tiếp tục điều chỉnh thuế suất, quý bang hội nên cân nhắc con số hợp lý.

Nhận Thưởng Chiếm Thành:

 • Bang hội chiếm lĩnh thành thị đủ thời gian 15 ngày sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt. Có thể đến nhận ở bảng thông cáo của thành thị.

Với tính năng Công Thành Đại Chiến, các bang hội sẽ nâng cao tinh thần đoàn kết và ý chí chiến đấu của bang chúng để chinh phục võ lâm, lập nên hoàng đồ bá nghiệp.

 

BÀI LIÊN QUAN :