Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Xuân Tài Lộc – Tết An Khang

18/01/2023

Chúc mừng Năm Mới đến cùng tất cả nhân sĩ Kháng Thiên, chúc cho tất cả mãi luôn có một mùa Xuân Tài Lộc – Tết An Khang. Sự kiện rộn ràng tiếng pháo hoa và lễ hội ở thất đại thành thị sẽ mang đến cho quý đồng đạo những cơ hội rất tuyệt vời để chọn cho mình những món Hoàng Kim môn phái trong mơ.

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia:

 • Bắt đầu: Từ sau bảo trì ngày 18/01/2023
 • Kết thúc: 08/02/2023 lúc 23 giờ 59
 • Đối tượng: Nhân vật đẳng cấp trên 120

NPC Liên Quan:

Tổng Quản Sự Kiện

 • Vị trí: Trung tâm thất đại thành thị
 • Công dụng:
  • Hướng dẫn sự kiện
  • Kết pháo
  • Nhận thưởng đạt mốc sự kiện

Thu Thập Vật Phẩm:

Hình ảnh Nguồn gốc và công dụng

Pháo Tết

 • Nguồn gốc:
  • Đánh quái từ bản đồ cấp 90 trở lên nhặt được
 • Công Dụng:
  • Nguyên liệu kết pháo

Dây Pháo Tết

 • Nguồn gốc:
  • Tham gia các hoạt động nhận được
   • Tống Kim – đạt 5000 điểm / 20 cái
   • Phong Lăng Độ – qua bờ bắc / 8 cái
   • Hoàn Thành Vượt Ải / 16 cái
   • Tiêu diệt Boss Sát Thủ / 8 cái
   • Hoàn thành 5 nhiệm vụ dã tẩu liên tiếp / 10 cái
   • Tiêu diệt Boss Hoàng Kim / 8 cái
   • Hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ / 16 cái
   • Hoàn thành nhiệm vụ Vi Sơn Đảo / 12 cái
   • Hoàn thành Vận Tiêu/ dưới 4 sao 8 cái – từ 4 sao trở lên 12 cái
   • Bảo tàng Viêm Đế Vượt qua 10 ải / 18 cái
   • Liên Đấu – nhặt Quả Huy Hoàng – nhặt quả Hoàng Kim – Trả lời Hoa Đăng / có tỉ lệ nhận được 4 cái
 • Công Dụng:
  • Nguyên liệu kết pháo

Giấy Gói Pháo Hoa

 • Nguồn gốc:
  • Mua tại Kỳ trân các giá 4 xu / 1 cái
 • Công Dụng:
  • Nguyên liệu chế tạo Pháo Hoa Mừng Xuân

Phong Pháo Tết

 • Nguồn gốc:
  • Kết pháo tại tổng quản sự kiện theo công thức:
   • 12 pháo tết
   • 1 Dây Pháo Tết
   • 5 Vạn Lượng
 • Công Dụng:
  • Sử dụng nhận thưởng

Pháo Hoa Mừng Xuân

 • Nguồn gốc:
  • Chế tạo tại tổng quản sự kiện theo công thức:
   • 1 Phong Pháo Tết
   • 1 Giấy Gói Pháo Hoa
   • 5 Vạn Lượng
 • Công Dụng:
  • Sử dụng nhận thưởng

Phần Thưởng sử dụng Phong Pháo Tết:

 • Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 cái.
 • Nhận kinh nghiệm:
  • Từ cấp độ 150 trở lên: 720.000 điểm kinh nghiệm
  • Dưới cấp độ 150: Nhân 2 điểm kinh nghiệm
 • Và ngẫu nhiên 1 vật phẩm. Xem chi tiết vật phẩm tại Cẩm Nang Sự Kiện – Tổng Quản Sự Kiện

Phần Thưởng Sử Dụng Pháo Hoa Mừng Xuân:

 • Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1500 cái.
 • Nhận kinh nghiệm:
  • Từ cấp độ 150 trở lên: 2.000.000 điểm kinh nghiệm
  • Dưới cấp độ 150: Nhân 2 điểm kinh nghiệm
 • Và ngẫu nhiên 1 vật phẩm. Xem chi tiết vật phẩm tại Cẩm Nang Sự Kiện – Tổng Quản Sự Kiện

Phần thưởng sử dụng đạt mốc Pháo Hoa Mừng Xuân:

 • Mốc 600 Pháo Hoa Mừng Xuân:
  • 200.000.000 điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên một vật phẩm:
   • Cẩm nang Lục Thủy Tinh
   • Cẩm nang Tử Thủy Tinh
   • Cẩm nang Lam Thủy Tinh
   • Tinh Hồng Lễ Bao
 • Mốc 900 Pháo Hoa Mừng Xuân:
  • 300.000.000 điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên một vật phẩm:
   • Tiểu Quân Tinh Triệu Hoán Phù
   • Đại Quân Tinh Triệu Hoán Phù
 • Mốc 1250 Pháo Hoa Mừng Xuân:
  • 400.000.000 điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên một vật phẩm:
   • Khắc Phổ Tinh Thạch
   • Huyền Kim Tinh Thạch
   • Băng Hàn Tinh Thạch
   • Mộc Thiên Tinh
   • Băng Thiên Tinh
   • Hỏa Thiên Tinh
   • Thổ Thiên Tinh
   • Mã Bài Phiêu Vũ
   • Các loại Đồ Phổ Hoàng Kim
   • Viêm Đế Quy Nguyên Phù
 • Mốc 1500 Pháo Hoa Mừng Xuân:
  • 500.000.000 điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên một vật phẩm:
   • Túi Đồ Phổ
   • Hoàng Kim Quy Nguyên Phù
   • Hoàng Kim Giám Định Phù
   • Nến Vàng
   • Nến Đỏ
   • Nến Trắng
   • Nến Xanh
   • Nến Đa Sắc
 • Mốc 800, 1200 và 1500 nhận được 1 cái Lân Sư Lệnh Bài

Hoạt động Múa Lân Mừng Xuân:

 • Sử dụng Lân Sư lệnh bài:
 • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 5 lần
 • Sau khi sử dụng lệnh bài, quý đồng đạo mở Bảng Hướng dẫn nhiệm vụ (F12) Mục ngẫu nhiên để dẫn Lân Sư đi theo lộ trình. Hoàn thành đến Cây Tài Lộc nhận phần thưởng.
 • Lưu ý: Ra khỏi bản đồ Lân Sư sẽ biến mất, hoạt động Múa Lân thất bại
 • Sau 15 phút Lân sư sẽ biến mất

 • Phần Thưởng hoàn thành Múa Lân:
  • 30.000.000 điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên một vật phẩm:
   • Kim Nguyên Bảo
   • Ngân Phiếu
   • Thỏi Vàng Lộc Xuân
   • Các loại Đồ Phổ Hoàng Kim
   • Bảo Rương Định Quốc Hoàn Mỹ
   • Bảo Rương An Bang Hoàn Mỹ
   • Nến Vàng
   • Nến Đỏ
   • Nến Trắng
   • Nến Xanh
   • Nến Đa Sắc
   • Phi Vân – Sử Dụng Vĩnh Viễn

Đổi Nến Mừng Sinh Nhật Kháng Thiên:

 • Thu thập đủ 5 Màu Nến đến Bánh Sinh Nhật tại Ba Lăng Huyện để đổi 1 trang bị Hoàng Kim Môn Phái tự chọn.

Chúc nhân sĩ có một mùa tết an lành và hạnh phúc !!!

BÀI LIÊN QUAN :