Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8h45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8h45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)

Hướng dẫn tính năng “Thiên Vân Các” – đưa trang bị lên web để bán

02/07/2021

lần đầu tiên trong lịch sử toàn võ lâm tính năng Thiên Khố tự do giao thương xuyên server, nhanh chóng tiện lợi.

Từ sau bảo trì ngày 2/7/2021 nhân sĩ đã có thể sử dụng tính năng Thiên Vân Các

Trong thời gian từ ngày 2/7/2021 đến 10/7/2021 tính năng Thiên Vân Các FREE sau đó sẽ tính giá 2 tiền đồng / 1 lần đưa trang bị lên

ĐƯA VẬT PHẨM LÊN THIÊN VÂN CÁC

 1. Lại lễ quan của các thành thị, thôn trấn, chọn dòng đối thoại : Thiên khố -> Đưa vật phẩm lên thiên khố -> định giá bán trên thiên khố -> Bỏ vật phẩm vào Khung giao Item
 2. bấm xác nhận thế là vật phẩm của bạn đã được đưa lên thiên khố

XEM VÀ TÌM VẬT PHẨM NGƯỜI KHÁC BÁN

 1. Nhân sĩ đăng nhập vào trang id: http://id.khangthien.com
 2. Sau khi đăng nhập website sẽ chuyển bạn tới trang quản lý
 3. Sau đó chọn Vào Thiên Khố và chọn món mình thích sau đó bấm mua
 4. Sau khi mua bấm vào giỏ hàng để xem những vật phẩm mua trong đó có mã đơn hàng

LẤY VẬT PHẨM SAU KHI MUA

 1. Sau khi mua thành công trên website, nhân sĩ vào lễ quan
 2. Chọn: Lấy hàng trên thiên khố
 3. Nhập mã đơn hàng trên thiên khố

PHỤC HỒI LẠI VẬT PHẨM KHÔNG MUỐN BÁN NỮA

 1. Lại lễ quan nhấn vào Thiên Khố
 2. Bấm thu hồi trang bị
 3. Nhập mã thu hồi trên web trong mục “Tôi Bán
 4. Nhấn xác nhận

 

 

BÀI LIÊN QUAN :