Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Đào Hoa Đảo

08/07/2022

Tương truyền Đào Hoa đảo là một nơi Thiên khí hội tụ, Ngũ hành hòa hợp, khung cảnh hữu tình nên không những trở thành một nơi được nhiều đôi tình nhân thăm viếng để lưu lại những khoảnh khắc thơ mộng mà nó còn trở thành một nơi luyện công lý tưởng của các nhân sĩ võ lâm.

Tại đây, các đồng đạo có thể dùng tiền để đổi thành điểm tu luyện kỹ năng cấp 120, tu luyện kỹ năng Ngũ Hành Quyền thông qua việc ăn cháo Lạp Bát nơi Đào Hoa ẩn sĩ.

Điều kiện yêu cầu: Người chơi đẳng cấp từ 100 trở lên.

Phương pháp nhập đảo:
Đào Hoa đảo thật ra là một quần đảo gồm 9 đảo khác nhau. Tuy nhiên, thiên hạ chỉ mới tìm được đường đi đến 7 đảo mà thôi. Đông Tà Hoàng Dược Sư sau này là người duy nhất tìm ra đường đến hai đảo còn lại và đã tận tâm tận lực xây dựng Bát Quái trận đồ, biến nó trở thành nơi ẩn cư của mình và giam hãm sư đệ của Vương Trùng Dương hàng chục năm trời.
Để đến được Đào Hoa đảo này, bạn có thể gặp <Thuyền phu> tại các bến tàu Thất đại thành thị. Trên Đào Hoa đảo không cho phép lập tổ đội. Ngoài ra không thề sử dụng Thổ Địa Phù, Tâm Tâm Tương Ánh Phù, Thần Hành Phù.

Đối thoại với Ẩn sĩ:
Sau khi Thuyền phu đã đưa bạn đến Đào hoa đảo. Bạn sẽ gặp và đối thoại với Đào Hoa ẩn sĩ để mua cháo Lạp Bát. Sau khi uống vào lập tức tăng độ tu luyện Kỹ Năng cấp 120, đồng thời tăng mức độ tu luyện Kỹ Năng Ngũ Hành Quyền (Ngũ Hành Công Kích).

Thu thập khoáng thạch:
Tùy thuộc vào thời gian mà Linh khí trên đảo cũng thay đổi lúc mạnh lúc yếu. Mỗi ngày vào lúc 12h50 và 22h50, linh khí mạnh lên và xuất hiện các quặng khoáng thạch. Nhân sĩ võ lâm có thể đến đây để thu thập nhiều loại khoáng thạch quý hiếm. Sau 10 phút linh khí sẽ yếu đi và việc thu thập khoáng thạch sẽ kết thúc.
Vị trí các quặng khoáng thạch:

 

BÀI LIÊN QUAN :