Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Tính năng Bảo Tàng Viêm Đế

03/11/2022

Bảo Tàng Viêm Đế – một tính năng hấp dẫn và cần sự khéo léo của cả tổ đội khi tham gia để vượt qua một chặng đường dài với nhiều thử thách. Kho báu Viêm Đế vô cùng phong phú và quý giá đang chờ các cường giả võ lâm khám phá.

Hướng Dẫn Tham Gia:

 • Diễn ra mỗi ngày vào lúc: 14h35, 20h35.
 • Đội trưởng của tổ đội đến gặp NPC Bình Bình Cô Nương ở Biện Kinh (214/198) để tham gia báo danh.

 • Để biết tổ đội có đủ điều kiện tham gia hay không thì chọn dòng “Xem tình hình tổ đội”.
 • Báo danh thành công sẽ được đưa vào khu vực chuẩn bị, 5 phút sau sẽ bắt đầu vượt ải.

 • Sau khi giết hết quái 1 ải thì Boss của ải đó sẽ xuất hiện. Giết được Boss này sẽ qua được 1 ải.

 • Sau khi vượt qua 10 cửa ải, tổ đội sẽ tiến vào Khu Vực tranh đoạt – nơi các đội sẽ gặp nhau. Chỉ có 6 đội vượt 10 ải nhanh nhất mới có thể vào Khu Vực tranh đoạt, các đội còn lại sẽ thất bại.
 • Trong khu vực tranh đoạt sẽ xuất hiện 4 Boss, khi cả 4 Boss đều bị tiêu diệt thì các đội chưa vào được khu vực tranh đoạt sẽ thất bại.
 • Sau khi 4 Boss trong khu vực tranh đoạt bị tiêu diệt, các tổ đội sẽ PK lẫn nhau. Khi chỉ còn 1 tổ đội cuối cùng thì Boss cuối cùng sẽ xuất hiện. Diệt được Boss cuối, tổ đội sẽ giành chiến thắng.

Vật phẩm liên quan:

Vật Phẩm Ghi Chú

Bảo Tàng Viêm Đế

Anh Hùng Thiếp

 • Nguồn gốc: Mua tại Hàng Rong các thành thị.
 • Công dụng: Báo danh tham gia lần 1 trong ngày.

Bảo Tàng Viêm Đế

Viêm Đế Lệnh

 • Nguồn gốc: Cửa hàng Tinh Lực tại Hàng Rong các thành thị.
 • Công dụng: báo danh tham gia lần 2 trong ngày.

Bảo Tàng Viêm Đế

Hình Nhân

Công dụng

 • Hồi sinh trong bản đồ Viêm Đế. Mỗi lần bị hạ gục, nhân vật bị mất 1 hình nhân trong hành trang.

Mảnh Đồ Đằng Viêm Đế

 • Nguồn Gốc: Nhặt được khi tiêu diệt Boss.
 • Công Dụng: Đổi Viêm Đế Đồ Đằng tại Bình Bình Cô Nương.

Viêm Đế Đồ Đằng

 • Nguồn Gốc: Có xác suất nhận được trong quá trình vượt ải lần thứ 2 trở đi trong ngày.
 • Công Dụng: Đổi phần thưởng tại Bình Bình Cô Nương

Lưu Ý:

 • Hình Nhân và các loại thuốc PK Viêm Đế chỉ nhận trong quá trình vượt ải.
 • Hình Nhân và các loại thuốc PK Viêm Đế sẽ mất đi sau khi hoàn thành vượt ải.
 • Một tổ đội tham chiến tối thiểu là 4 thành viên, tối đa là 6 thành viên.
 • Ải thứ 3 và thứ 6 sẽ có 2 Boss.
 • Trong bản đồ Viêm Đế không thể dùng thuốc PK bên ngoài, chỉ có thể sử dụng thuốc PK rơi ra trong quá trình vượt ải. Có thể sử dụng Bách Quả Lộ và Tín Sứ Yêu Bài.

Phần Thưởng:

 • Vượt qua 1 ải: 400.000 điểm kinh nghiệm
 • Giết 1 boss ở khu tranh đoạt: 720.000 điểm kinh nghiệm. Người đứng gần khi Boss chết nhận 360.000 điểm kinh nghiệm.
 • Giết boss cuối: 1.200.000 điểm kinh nghiệm
 • Hạ gục 1 thành viên đội khác: 250.000 điểm kinh nghiệm
 • Ải 3,6,9 nhận được 1 Viêm Đế Bí Bảo
 • Boss cuối rơi ra 10 Mảnh Đồ Đằng và 6 Viêm Đế Bí Bảo
 • Vượt 10 ải nhận được 5 điểm Tinh Lực và Mức độ luyện kỹ năng cấp 120. Giết boss cuối nhận được 3 điểm Tinh Lực.
BÀI LIÊN QUAN :