Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8h45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8h45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)

Tin tức

Lộ trình chính thức của máy chủ Phượng Tường

BQT Kháng Thiên gửi đến quý nhân sĩ lộ trình chính thức của máy chủ Phượng Tường như sau   Thời Gian Chi Tiết 29/4/2021 Khai mở máy chủ Phượng Tường – Sự Kiện Đua top Hỗ trợ tân...

Thông tin Hỗ Trợ Tân Thủ và Đua Top máy chủ Phượng Tường

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗧𝗶𝗻 𝗞𝗵𝗮𝗶 𝗠𝗼̛̉ 𝗠𝗮́𝘆 𝗖𝗵𝘂̉: 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗧𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̉: 𝗵𝘁𝘁𝗽://𝗸𝗵𝗮𝗻𝗴𝘁𝗵𝗶𝗲𝗻.𝗰𝗼𝗺/ 𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗕𝗘𝗧𝗔: 𝟭9𝗵 𝟮𝟵/𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟭 ** Thông Tin Hỗ Trợ Tân Thủ ** + Thần Hành Phù 30 Ngày. + Thổ Địa Phù 30 Ngày. + Túi máu tân...

Khai mở máy chủ Phượng Tường

Thiên hạ tương truyền nhau rằng tại mảnh đất Kháng Thiên xuất hiện “Mật Bảo”, ai có thể tìm thấy thì sẽ được phong làm Minh Chủ Võ Lâm nắm giữ mảnh đất được đặt tên là Phượng Tường,...

Bối Cảnh

Năm 1140, lời đồn về tấm bản đồ “Sơn Hà Xã Tắc” được lan truyền trong giang hồ, đây là một thiên hạ bảo tàng mà nếu ai chiếm được nó thì nội trong ba năm sẽ sẽ trở...