Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8h45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8h45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)

Thông tin Hỗ Trợ Tân Thủ và Đua Top máy chủ Phượng Tường

23/04/2021

𝗧𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗧𝗶𝗻 𝗞𝗵𝗮𝗶 𝗠𝗼̛̉ 𝗠𝗮́𝘆 𝗖𝗵𝘂̉: 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛̣𝗻𝗴 𝗧𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴
𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗰𝗵𝘂̉: 𝗵𝘁𝘁𝗽://𝗸𝗵𝗮𝗻𝗴𝘁𝗵𝗶𝗲𝗻.𝗰𝗼𝗺/
𝗢𝗣𝗘𝗡 𝗕𝗘𝗧𝗔: 𝟭9𝗵 𝟮𝟵/𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟮𝟭
** Thông Tin Hỗ Trợ Tân Thủ **
+ Thần Hành Phù 30 Ngày.
+ Thổ Địa Phù 30 Ngày.
+ Túi máu tân thủ đến cấp 80.
+ Trang bị kim phong nhận mốc cấp từ 20 – 80.
+ Kỹ năng 8x nhận tại Chưởng Môn môn phái.
——————————————
** Gift code:
+ 1 Võ lâm mật tịch.
+ 1 Bàn nhược tâm kinh.
+ 1 Bộ thủy tinh (Lam,Lục,Tử).
+ 6 Tinh hồng bảo thạch.
** Thông tin đua top (Từ 19h 29/04/2021 – 19h 02/05/2021):
– Top 1:
+ 2500 xu.
+ Mã bài Bôn Tiêu (60 Ngày).
+ 3 Bộ Thủy Tinh.
+ 18 viên Tinh Hồng Bảo Thạch.
+ 1 Nhạc Vương Kiếm.
– Top 2:
+ 2000 xu.
+ Mã bài Phi Vân (60 Ngày).
+ 2 Bộ Thủy Tinh.
+ 12 viên Tinh Hồng Bảo Thạch.
+ 1 Nhạc Vương Kiếm.
– Top 3:
+ 1500 xu.
+ Mã bài Chiếu Dạ (60 Ngày).
+ 2 Bộ Thủy Tinh.
+ 12 viên Tinh Hồng Bảo Thạch.
– Top 4:
+ 1500 xu.
+ Mã bài Ngựa 8x ngẫu nhiên (30 Ngày).
+ 2 Bộ Thủy Tinh.
+ 12 viên Tinh Hồng Bảo Thạch.
– Top 5 – 10:
+ 1000 xu.
+ Mã bài Ngựa 8x ngẫu nhiên (30 Ngày).
– Top 1 Môn Phái:
+ 500 xu.
+ Mã bài Ngựa 8x ngẫu nhiên (30 Ngày).
↔️Võ Lâm Kháng Thiên
↔️Phiên bản công thành chiến cực chuẩn từng chi tiết
↔️zalo:0906388957
BÀI LIÊN QUAN :