Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Thiên Tử Chiến – Nhất Thống Sơn Hà

23/12/2022

Thiên Tử Chiến sẽ là chiến trường của những bang hội tinh anh nhất, để giành quyền đăng cơ ngôi vị Thiên Tử cao quý, nhất thống sơn hà xã tắc.
Đồng thời thông qua Thiên Tử quốc chiến, các quốc chủ và thành viên bang hội của mình có thể nhận được những phần thưởng vô cùng quý báu.

Thời Gian Diễn Ra:

 • 21h00 tối Chủ Nhật hàng tuần.

Thể Thức:

 • Như 1 trận Tống Kim thông thường. Tuy nhiên không có NPC.
 • Được sử dụng các dược phẩm Tống Kim như bình thường ngoại trừ Binh Sĩ Hiệu Phù (không được gọi NPC).
 • Phút thứ 30 và 45, mỗi phe sẽ có NPC Quân Nhu xuất hiện vận chuyển dược phẩm từ doanh trại ra tiền tuyến (trung tâm). Phe bảo vệ thành công NPC sẽ được +5000 điểm tích lũy, phe giết chết NPC được +1500 điểm tích lũy.
 • Kết thúc trận, phe nhiều điểm Tích Lũy hơn sẽ giành chiến thắng, nếu điểm tích lũy bằng nhau thì Phe Tống thắng.
 • Nếu trường hợp 1 bên cố ý bỏ trận thì bên còn lại được tạo điều kiện để đánh thắng (tính điểm thưởng cuối trận, xử thắng… tùy theo trường hợp sẽ được xử lý)

Cách Thức Tham Gia:

 • (*)Bang hội Quốc Chủ Lâm An sẽ báo danh bên phe Tống.
 • (*)Bang hội Quốc Chủ Biện Kinh sẽ báo danh bên phe Kim.
 • Người không có bang hoặc bang khác có thể dùng Quốc Chiến Lệnh Bài để báo danh (do Quốc Chủ phát).
 • Mỗi người chơi chỉ có thể đưa tối đa 2 nhân vật vào chiến trường.
 • (*) Trong trường hợp bang mới đạt đủ điều kiện, còn không thì vẫn như thể lệ ban đầu.

Quyền Lợi Quốc Chủ:

Các NPC quản lý tính năng Quốc Chủ và Thiên Tử

TÊN Địa Điểm
Võ Lâm Miễn Phí

Nôi Các Thượng Thư

 • Biện Kinh (222/190)
Võ Lâm Miễn Phí

Nôi Các Thượng Thư

 • Lâm An (184/202)
 • Quốc Chủ Tống Quốc nhận được Quốc Chiến Lệnh Bài (Tống) và Quốc Chủ Kim Quốc nhận được Quốc Chiến Lệnh Bài (Kim).

Võ Lâm Miễn Phí

 • Trong Thiên Tử Chiến Quốc chủ có thể đẩy thành viên (cùng phe) ra khỏi chiến trường. Chuột phải vào nhân vật muốn đẩy chọn Đẩy Rời Mạng. Sau khi đẩy thì nhân vật đó không thể vào lại được chiến trường.

Võ Lâm Miễn Phí

 • Phần Thưởng Quốc Chủ:
  • Đế Hoàng Chi Giới (khóa vĩnh viễn, hạn sử dụng 7 ngày)
  • Phong Vân Bạch Mã (hạn sử dụng 7 ngày)
  • Vòng sáng Quốc Chủ
  • Phải nhận thưởng sau khi Thiên Tử Chiến kết thúc, qua ngày sẽ không nhận được nữa.
  • Tổng điểm của phe phải từ 100.000 điểm và 20 nhân vật tham chiến trở lên sẽ nhận đầy đủ phần thưởng, thấp hơn chỉ nhận Phong Vân Bạch Mã (hạn sử dụng 7 ngày)

Quyền Lợi Thiên Tử:

 • Điều kiện đăng cơ Thiên Tử:
  • Bang chủ Bang chiến thắng trong Thiên Tử Chiến sẽ đến gặp NPC Nội Các Thượng Thư để đăng cơ Thiên Tử.
  • Thời gian đăng cơ Thiên Tử: trong ngày sau khi Thiên Tử Chiến kết thúc.
 • Phần Thưởng Thiên Tử:
  • Thiên Tử Chi Giới (khóa vĩnh viễn, hạn sử dụng 7 ngày).
  • Phong Vân Chiến Mã (hạn sử dụng 7 ngày).
  • Vòng sáng Thiên Tử.
  • Thiên Tử Ngọc Tỷ (khóa vĩnh viễn, hạn sử dụng 7 ngày)
  • Phải nhận thưởng sau khi Thiên Tử Chiến kết thúc, qua ngày sẽ không nhận được nữa.
  • Tổng điểm của phe phải từ 100.000 điểm và 20 nhân vật tham chiến trở lên sẽ nhận đầy đủ phần thưởng, thấp hơn chỉ nhận Phong Vân Chiến Mã (hạn sử dụng 7 ngày)
 • Những đặc quyền của Thiên Tử:
  • Thiên Tử đến NPC Nội Các Thượng Thư tại Lâm An (tọa độ 184/202) và Biện Kinh (tọa độ 222/ 190) để nhận các đặc quyền và vật phẩm thưởng.
  • Thiên Tử Ngọc Tỉ: Thiên Tử Ngọc Tỷ có công dụng đặt trong hành trang, tiêu diệt đối thủ không lên PK. Khi bị chết sẽ rơi ra ngoài.
  • Đặt quốc hiệu: Tên nước sẽ lưu danh trong lịch sử Thiên Tử.
  • Khắp chốn mừng vui: đưa ra 1 câu chúc, bá tánh nói lại đúng câu đó trên kênh thế giới sẽ được ban thưởng
  • Đại xá thiên hạ: thả phạm nhân đang ở trong đại lao
  • Thiên Tử chiếu thư: đưa ra thông báo trên hệ thống
  • Quyên tiền: Mỗi nhân vật trên mạng sẽ nộp vào hành trang của Thiên Tử 1 vạn lượng (kể cả ủy thác)
  • Cấm nói: cấm ngôn 1 nhân vật trong vòng 30 phút, mỗi ngày chỉ được 1 lần.
  • Bang hội của Thiên Tử có thể thu thuế của các thành của bang hội khác theo tỉ lệ chia 5:5

Chưởng quản kính bút!!!

 

BÀI LIÊN QUAN :