Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Sự kiện tết: Hoàng Kim Hổ – Bắt Cọp

02/02/2022

Gấp gấp gấp!!!!

Vừa vào những ngày đầu của năm mới, ở các thôn làng, Hoàng Kim Hổ bắt đầu hoành hành quấy phá bá tánh lương dân. Hoàng Kim Hổ là quái thú có thần công hộ thể miễn dịch với tất cả các loại võ công, chỉ có loại pháo nổ công phá mạnh mới có thể đả thương được. Vì vậy rất cần các vị đại hiệp ra tay tương trợ để đánh đuổi Hoàng Kim Hổ trả lại Mùa Xuân bình yên cho bá tánh.

Tham gia ngay sự kiện Bắt Cọp để có cơ hội nhận phần thưởng có giá trị liên thành và độc nhất!

DIỄN GIẢI:

Cứ mỗi tối vào lúc 22h30 đến 22h45 hàng ngày khi mà Hoàng Kim Hổ xuất hiện thì hệ thống sẽ thông báo lên kênh để quý nhân sĩ biết chổ mà chuẩn bị đạo cụ chạy đến.

NPC
DIỄN GIẢI
 

HOÀNG KIM HỔ

  • Xuất hiện ngẫu nhiên tại Long Môn Trấn hoặc Giang Tân Thôn .
  • Thời gian xuất hiện 22h30 đến 22h45

VẬT PHẨM SỬ DỤNG:

VẬT PHẨM
Sử Dụng

Pháo Thường, Pháo Trung Thiên

  • Công dụng: dùng để ném vào hoàng kim hổ.
  • Ném trúng: 20.000 Điểm Kinh Nghiệm.
  • Phần thưởng thêm: ngẫu nhiên vật phẩm.
  • Phần Thưởng sự kiện: +1 điểm trúng.

SỬ DỤNG PHÁO:

THU THẬP PHÁO NỔ:

Dưới đây là cách thu thập Pháo tại server.

vật phẩm
THU THẬP

Pháo

– Pháo trung thiên có phạm vi xa hơn gấp 2 lần so với pháo thường.

PHẦN THƯỞNG:

Dưới đây là phần thưởng ngày và phần thưởng mùa Sự Kiện, Top sẽ cập nhật tại lễ quan.

Tên Phần Thưởng

DIỄN GIẢI

PHẦN THƯỞNG NGÀY

  • Ngẫu nhiên xuất hiện vật phẩm quý khi đánh hổ.
PHẦN THƯỞNG MÙA

(Mùng 2 đến mùng 8 tết – Phát Thưởng Mùng 9)

  • Top 1: Ngựa Bôn Tiêu – Vĩnh Viễn.
  • Top 2: Dây Chuyền An Bang Tiểu – Vĩnh Viễn.
  • Top 3->10: Ngẫu Nhiên An Bang tiểu(1 món) – Vĩnh Viễn.

 

 

 

BÀI LIÊN QUAN :