Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Chuỗi Sự Kiện – Tết Đong Đầy

25/01/2022

Tết đến xuân về, khắp nơi từ đông sang tây hơn ngàn vạn dặm tại mảnh đất Kháng Thiên, Hoa Mai – Hoa Đào chen nhau đua nở, cùng chung với niềm hân hoan đó, Kháng Thiên cho ra mắt sự kiện Tết Đong Đầy, với mong muốn mang đến thật nhiều những ký ức, những hình ảnh quen thuộc và cả những phần quà hấp dẫn.

Thân chúc chư vị năm mới an lành, thành công và nhiều sức khỏe!

Thời gian bắt đầu: Sau bảo trì ngày 26/1/2022

Lưu ý: Sau bảo trì các nhân sĩ nếu không nhìn thấy vật phẩm có thể tắt cửa sổ và chạy lại AutoUpdate để hiển thị hình ảnh tốt hơn.

Thời gian kết thúc nấu bánh: 23:59 Ngày 14/2/2022

Thời gian kết thúc sử dụng bánh: 23:59 Ngày 22/2/22

VẬT PHẨM LIÊN QUAN:

Dưới đây là tổng hợp tất cả các vật phẩm dùng trong sự kiện lần này.

VẬT PHẨM
Nguồn Gốc / Sử Dụng / Tính Chất

Túi Mừng Xuân

 • Nguồn Gốc: Đánh quái tại các bản đồ cấp 30 trở lên
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 500 cái / 1 ô

Lá Bánh

 • Nguồn Gốc: Tham gia các hoạt động hoặc mua ở kỳ trân các 1 Xu, hoặc mở túi mừng xuân
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 50 cái / 1 ô

Gạo Nếp

 • Nguồn Gốc: Mở túi mừng xuân
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 500 cái / 1 ô

Đậu Xanh

 • Nguồn Gốc: Mở túi mừng xuân
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 500 cái / 1 ô

Thịt Heo

 • Nguồn Gốc: Mở túi mừng xuân
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 500 cái / 1 ô

Giấy Dán

 • Nguồn Gốc: Mua ở Thầy Đồ giá 1 vạn lượng / 1 cái
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 50 cái / 1 ô

Bí Quyết Làm Bánh Chưng Đặc Biệt

 • Nguồn Gốc: mua tại Kỳ trân các giá 15 Xu
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 50 cái / 1 ô

Chữ Phúc

 • Nguồn Gốc: sử dụng Bánh Chưng Thường và Bánh Chưng Đặc Biệt sẽ có cơ hội nhận được.
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 50 cái / 1 ô

Chữ Lộc

 • Nguồn Gốc: sử dụng Bánh Chưng Thường và Bánh Chưng Đặc Biệt sẽ có cơ hội nhận được.
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 50 cái / 1 ô

Chữ Thọ

 • Nguồn Gốc: sử dụng Bánh Chưng Thường và Bánh Chưng Đặc Biệt sẽ có cơ hội nhận được.
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 50 cái / 1 ô

Trái Mãng Cầu

 • Nguồn Gốc: sử dụng Bánh Chưng Đặc Biệt sẽ có cơ hội nhận được.
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 50 cái / 1 ô

Trái Dừa

 • Nguồn Gốc: Sử dụng Bánh Chưng Đặc Biệt sẽ có cơ hội nhận được.
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 50 cái / 1 ô

Trái Đu Đủ

 • Nguồn Gốc: Sử dụng Bánh Chưng Đặc Biệt sẽ có cơ hội nhận được.
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 50 cái / 1 ô

Trái Xoài

 • Nguồn Gốc: Sử dụng Bánh Chưng Đặc Biệt sẽ có cơ hội nhận được.
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 50 cái / 1 ô

Trái Sung

 • Nguồn Gốc: Sử dụng Bánh Chưng Đặc Biệt sẽ có cơ hội nhận được.
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 50 cái / 1 ô

Bánh Chưng Thường (Chưa Chín)

 • Nguồn Gốc: Thợ Làm Bánh Tại Minh Nguyệt Trấn
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 50 cái / 1 ô

Bánh Chưng Đặt Biệt (Chưa Chín)

 • Nguồn Gốc: Thợ Làm Bánh Tại Minh Nguyệt Trấn
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 50 cái / 1 ô

Bánh Chưng Thường

 • Nguồn Gốc: Nấu tại Bếp Nấu Bánh trên Minh Nguyệt Trấn
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 50 cái / 1 ô

Bánh Chưng Đặt Biệt

 • Nguồn Gốc: Nấu tại Bếp Nấu Bánh trên Minh Nguyệt Trấn
 • Hạn Sử Dụng 22/2/2022
 • Xếp chồng 50 cái / 1 ô

Cách thức thu thập Lá Bánh:

Để thu thập Lá Bánh, nhân sĩ hãy tích cực tham gia tính năng để nhận được các phần thưởng Lá Bánh như sau

Tên Tính Năng
Yêu Cầu / Thưởng
Tống Kim
 • Yêu cầu: Hoàn thành trận đánh
 • Nhận Thưởng: 1 cái/500 điểm tích lũy
 Phong Lăng Độ
 • Yêu Cầu: Hoàn thành trận đánh
 • Nhận Thưởng: 20 lá / lần

Vượt Ải

 • Yêu Cầu: Vượt Ải Thành Công
 • Nhận Thưởng:  28 cái / lần
Boss Sát Thủ
 • Yêu Cầu: Tiêu Diệt boss thành công
 • Thưởng: Cấp 80 nhận 4 cái/ 1 boss
 • Thưởng: Cấp 90 nhận 6 cái/ 1 boss
Dã Tẩu
 • Yêu cầu: 5 Nhiệm vụ liên tiếp
 • Thưởng: 12 cái
Boss Tiểu Hoàng Kim
 • Yêu cầu: đứng gần khi boss bị tiêu diệt
 • Thưởng: 20 cái
Nhặt quả Huy Hoàng
 • Yêu Cầu: Nhặt được quả
 • Thưởng: 4 cái/ quả
Đoán Hoa Đăng
 • Yêu cầu: trả lời đúng
 • Thưởng 2 cái/ 1 câu

NPC Liên Quan:

Tổng hợp tất cả NPC Liên Quan trong phần thưởng lần này.

Tên / Hình Ảnh
Vị Trí/Công Dụng

Bếp Nấu Bánh

 • Vị Trí: Minh Nguyệt Trấn
 • Công Dụng: Nấu Bánh Chưng

Thầy Đồ

 • Vị trí : Gần Lễ Quan tại thất đại thành thị
 • Mua giấy dán

Thần Tài

 • Vị trí: Trung tâm thất đại thành thị
 • Công Dụng: Nộp 5 loại trái cây Cầu Dừa Đủ Xoài Sung

Cây Mai/ Cây Đào

 • Vị Trí: Trung tâm thất đại thành thị
 • Công Dụng: Treo bộ liễn Phúc – Lộc – Thọ

Võ Lâm Truyền Nhân

 • Vị Trí: tại các thành thị
 • Công Dụng: Đưa đi Minh Nguyệt Trấn

Thợ Bánh

 • Vị Trí: Minh Nguyệt Trấn
 • Công Dụng: Gói bánh chưng thường và bánh chưng đặc biệt

Hoạt động 1 – Bánh Chưng Ngày Tết:

Bánh chưng tượng trưng cho đất, vì vậy đây lá một món không thể thiếu trong ngày tết. Dưới đây là công thức để làm bánh chưng

Công Thức:

Bánh Chưng Thường
 • 2 Đậu Xanh
 • 3 gạo nếp
 • 1 thịt heo
 • 2 lá bánh
 • 1 giấy dán
Bánh Chưng Đặt Biệt
 • 2 Đậu Xanh
 • 3 Gạo Nếp
 • 1 Thịt Heo
 • 2 Lá Bánh
 • 1 Giấy Dán
 • 1 bí quyết làm bánh chưng đặt biệt

Phần Thưởng Sử Dụng Bánh Chưng Thường:

Phần Thưởng
Chi Tiết
 • 500.000 điểm Kinh Nghiệm
 • Giới hạn 1 nhân vật sử dụng 300 cái
 • Quế Hoa Tửu
 • Phúc Duyên Lộ Tiểu
 • Phúc Duyên Lộ Trung
 • Phúc Duyên Lộ Đại
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Tiên Thảo Lộ (Tiểu)
 • Bạch Câu Hoàn
 • Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Sát Thủ Giản
 • Phi Phong
 • Bách Quả Lộ
 • Danh Vọng Lộ (tiểu)
 • Đại Lực Hoàn
 • Tiểu Hồng Bao
 • Phi Tốc Hoàn
 • Thẻ tán gẫu
 • tâm tâm tương ánh phù
 • thiên sơn bảo lộ
 • pháo hoa
 • hoa hồng
 • Ngẫu Nhiên có hoặc không có hạn sử dụng
 • Phần Thưởng có thể điều chỉnh cho phù hợp
 • Chữ Phúc
 • Chữ Lộc
 • Chữ Thọ
 • Hạn sử dụng đến 22/2/2022

Phần Thưởng Sử Dụng Bánh Chưng Đặt Biệt:

Phần Thưởng
Chi Tiết
 • 1.500.000 điểm Kinh Nghiệm
 

 • Giới hạn 1 nhân vật sử dụng 500 cái
 • Sách bí kíp 120
 • Bí kíp 90
 • Cống Nguyệt Phù Dung
 • Phụng Nguyệt Quả Dung
 • Tinh Luyện Thạch
 • Bạch Cốt Lệnh
 • Bách Quả Lộ
 • Danh Vọng Lộ (tiểu)
 • Danh Vọng Lộ (Đại)
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Tiểu Hồng Bao
 • Đại Hồng Bao
 • Bàn Nhược Tâm Kinh
 • Thiết La Hán
 • Lão Tẩu phục mệnh thư
 • Đại Lực Hoàn
 • Phi Tốc Hoàn
 • Thần Hành Phù
 • Hồi Thành Phù
 • Bạch Câu Hoàn
 • Đại Bạch Câu Hoàn
 • Lễ Bao Bạch Câu Hoàn
 • Lễ Bao Đại Bạch Câu Hoàn
 • Lệnh Bài Thủy Tặc
 • Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Sát Thủ Giản Lễ Hộp
 • Long Huyết Hoàn
 • Phụng Huyết Chân Đơn
 • Long Cân Đơn
 • Túi Hành Trang
 • Tái Tạo Thần Đan
 • Thủy Tinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Tống Kim đan dược Lễ Bao
 • Tiên Thảo Lộ
 • Tiên Thảo Lộ đặc biệt
 • Ác Lang Bang Luyện đơn
 • Bạch Câu Hoàn Kỹ Năng
 • Xá Lợi Kim Đơn
 • Quế Hoa Tửu
 • Mã Bài các loại
 • Phi Phong
 • Phúc Duyên Lộ đại
 • Thiên Sơn Bảo Lộ
 • Bách Quả lộ
 • Thẻ tán gẫu
 • Ngẫu nhiên Hạn sử dụng
 • Phần Thưởng có thể điều chỉnh cho phù hợp
 • An Bang
 • Hiệp Cốt
 • Nhu Tình
 • Định Quốc
 • Hồng Ảnh
 • Ngẫu Nhiên có hoặc không có hạn sử dụng
 • Mãng Cầu
 • Trái Dừa
 • Trái Đu Đủ
 • Trái Xoài
 • Trái Sung
 • Chữ Phúc
 • Chữ Lộc
 • Chữ Thọ
 • Phần Thưởng Đặc Thù
 • 100 Bánh: 20.000.000 Kinh Nghiệm + Vật phẩm ngẫu nhiên
 • 200 Bánh: 30.000.000 Kinh Nghiệm + Vật phẩm ngẫu nhiên
 • 300 Bánh: 40.000.000 Kinh Nghiệm + Vật phẩm ngẫu nhiên
 • 400 Bánh: 50.000.000 Kinh Nghiệm + Vật phẩm ngẫu nhiên
 • 500 Bánh: 60.000.000 Kinh Nghiệm + Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử (Vĩnh Viễn)
 • Phần thưởng đạt mốc

Hoạt Động 2 – Treo chữ Phúc Lộc Thọ – Dâng Ngũ Quả Thần Tài:

Trao điềm Lành, Nhận Vận May

Công Thức
Chi Tiết
1 chữ Phúc + 1 Chữ Lộc + 1 Chữ Thọ
 • Giới hạn: 100 bộ / 1 nhân vật.
 • Kinh Nghiệm: 1.000.000 điểm / Bộ
 • Mang bộ này đến cây đào hoặc cây mai để treo
 • Xác suất nhận được vật phẩm quý
1 cầu + 1 dừa + 1 sung + 1 đủ + 1 xoài
 • Mang Lại NPC Thần tài để đổi
 • Phần thưởng: nhận 1 trong 2 trang bị: An Bang Băng Tinh Thạch Hạng Liên và Nhu Tình Cân Quốc Nghê Thường
 • 1 lần / 1 nhân vật

Kính chúc quý nhân sĩ 1 năm mới AN LÀNH – HẠNH PHÚC – ẤM NO – VÀ THỊNH VƯỢNG

Quyền Vương – Kính Bút        

 

 

BÀI LIÊN QUAN :