Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Sự kiện Hộp Quà Ý Nghĩa – Mừng ngày phụ nữ Việt Nam 20/10

10/10/2022

Chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10, Kháng Thiên ra mắt sự kiện Hộp Quà Ý Nghĩa – tôn vinh phụ nữ Việt. Đây là dịp để các anh hùng thiên hạ tặng những món quà ý nghĩa cho các anh thư, nữ hiệp hoặc người mà bạn yêu quý. Đừng quên sưu tập nhiều hộp quà để sở hữu thật nhiều vật phẩm quý giá cùng với Bảo Rương Huyền Cơ đầy bí ẩn chắc chắn sẽ làm nức lòng nhân sĩ võ lâm.

Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện:

 • Bắt đầu: 11/10/2022 – Sau bảo trì
 • Kết thúc: 23/10/2022 – 23 giờ 59

NPC Liên Quan:

TÊN CÔNG DỤNG

Việt Nữ Đại Sự Tổng Quản

 • Vị trí: Trung tâm thất đại thành thị.
 • Chức năng:
  • Thông tin sự kiện
  • Chế tạo Hộp Quà
  • Nhận thưởng đạt mốc

Vật phẩm liên quan:

Hình ảnh Nguồn gốc Công Dụng

Nơ Đỏ

 • Rơi khi đánh quái tại các bản đồ cấp 90 trở lên.
 • Dùng để đổi Hộp quà nhỏ.

Giấy gói quà

 • Tham gia các hoạt động tính năng nhận được.
 • Dùng để đổi Hộp quà nhỏ.

Thiệp Hoa Hồng

 • Mua tại kỳ trân các giá 5 Xu / cái.
 • Dùng để đổi Hộp Quà đặc biệt.

Hộp quà nhỏ

 • Đổi tại Việt Nữ Đại Sự Tổng Quản theo công thức:
  • 1 Nơ đỏ
  • 1 Giấy gói quà
  • 5 vạn lượng
 • Sử dụng nhận phần thưởng sự kiện.

Hộp quà đặc biệt

 • Đổi tại Việt Nữ Đại Sự Tổng Quản theo công thức:
  • 1 Hộp quà nhỏ
  • 1 Thiệp Hoa Hồng
  • 5 vạn lượng
 • Sử dụng nhận phần thưởng sự kiện.

Thu Thập Giấy gói quà:

Tính Năng
Phần Thưởng
 • Tống Kim ít nhất 3000 điểm thích lũy
 • 1000 điểm tích lũy / cái.
 • Tối đa 60 cái mỗi trận.
 • Phong Lăng Độ qua bờ bắc
 • 12 cái
 • Vượt Ải Hoàn Thành
 • 24 cái
 • Hoàn Thành Nhiệm Vụ Tiêu Diệt Boss Sát Thủ
 • 6 cái / 1 boss
 • Hoàn thành mỗi 5 nhiệm vụ Dã Tẩu
 • 15 cái
 • Tiêu diệt boss Hoàng Kim
 • 12 cái
 • Hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ
 • 24 cái
 • Hoàn thành nhiệm vụ Vi Sơn Đảo
 • 30 cái
 • Vận Tiêu hoàn thành
 • từ 12 đến 18 cái tùy vào số sao.
Tham gia các tính năng:

 • Liên đấu
 • Quả Huy Hoàng
 • Quả Hoàng Kim
 • Hoa Đăng
 • Có tỉ lệ nhận được 6 cái

Phần Thưởng Sử Dụng Hộp Quà Nhỏ:

 • Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 600 cái.
 • Nhận kinh nghiệm:
  • Từ cấp độ 140 trở lên: 800.000 điểm kinh nghiệm
  • Dưới cấp độ 140: 1.600.000 điểm kinh nghiệm
 • Và ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm dưới đây.
 • Pháo Hoa
 • Hoa Hồng
 • Phúc Duyên Lộ (Tiểu)
 • Phúc Duyên Lộ (Trung)
 • Phúc Duyên Lộ (Đại)
 • Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
 • Sát Thủ Giản Lễ Hộp
 • Tâm Tương Ánh Phù
 • Mãnh Sơn Hà Xã Tắc 100
 • Triệt Kim Phù
 • Triệt Mộc Phù
 • Triệt Thủy Phù
 • Triệt Hỏa Phù
 • Triệt Thổ Phù
 • Khai Quang Chân Kinh
 • Tiểu Hồng Bao
 • Phi Phong
 • Ngoại Công PK Hoàn
 • Tiên Thảo Lộ
 • Danh Vọng Lộ Tiểu
 • Nội Công PK Hoàn
 • Thẻ Tán Gẫu
 • Tnh Hồng Bảo Thạch
 • Bạch Câu Hoàn
 • Bạch Câu Hoàn x2 Kỹ Năng
 • Bách Quả Lộ
 • Quế Hoa Tửu
 • Thiên Sơn Bảo Lộ
 • Tinh Luyện Thạch
 • Bàn Nhược Tâm Kinh
 • Thiết La Hán

Phần Thưởng Sử Dụng Hộp Quà Đặc Biệt:

 • Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1000 cái.
 • Nhận kinh nghiệm:
  • Từ cấp độ 140 trở lên: 1.800.000 điểm kinh nghiệm
  • Dưới cấp độ 140: 3.600.000 điểm kinh nghiệm
 • Và ngẫu nhiên 1 trong các vật phẩm dưới đây.
 • Phúc Duyên Lộ (Đại).
 • Sát Thủ Giản Lễ Hộp
 • Lệnh Bài Phong Lăng Độ
 • Lệnh Bài Vi Sơn Đảo
 • Phi Tốc Hoàn
 • Đại Lực Hoàn
 • Mãnh Bản Đồ Sơn Hà Xã Tắc 1000
 • Nội công PK hoàn
 • Ngũ Hành Phù
 • Lệnh Bài Thủy Tặc
 • Long Cân Đơn
 • Thiên Bảo Khố Lệnh
 • Long Huyết Hoàn
 • Hộ Tiêu Lễ Hộp
 • Tống Kim Đan Dược Lễ Bao
 • Tiểu Hồng Bao
 • Đại Hồng Bao
 • Danh Vọng Lộ (Đại)
 • Phi Phong
 • Tiên Thảo Lộ
 • Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt
 • Thẻ Tán Gẫu
 • Các loại Thủy Tinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Đại Bạch Câu Hoàn
 • Bách Quả Lộ
 • Bàn Nhược Tâm Kinh
 • Khai Quang Chân Kinh
 • Tịch Cốc Chân Kinh
 • Dung Hợp Chân Kinh
 • Tâm Động Chân Kinh
 • Kim Đơn Chân Kinh
 • Thiên Sơn Bảo Lộ
 • Quế Hoa Tửu
 • Thiết La Hán
 • Bạch Câu Hoàn x3 Kỹ Năng
 • Túi Hành Trang
 • Tinh Luyện Thạch
 • Hồi Thành Phù (1000 lần)
 • Thần Hành Phù
 • Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn 120
 • Sách bí Kíp kỹ năng 90
 • Thiên Cơ Lệnh
 • Bạch Cốt  Lệnh
 • Thiên Long Lệnh
 • Hạt May Mắn
 • Hạt Hoa Hồng
 • Hạt Thủy Tinh
 • Hạt Hoàng Kim
 • Ngoại Ảnh Bảo Điển (cấp 3)
 • Càn khôn phích lịch đơn
 • Thần bí khoáng thạch
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Phụng Nguyệt Quả Dung
 • Cống Nguyệt Phù Dung
 • Bí Quyết Kỹ Năng cấp 120
 • Mã bài Bôn Tiêu
 • Mã Bài Phi Vân
 • Tình Ý Bảo Rương
 • Tình Ý Bảo Rương cực phẩm
 • Bảo Rương Định Quốc Tiểu(vĩnh viễn)
 • Bảo Rương Định Quốc Đại (vĩnh viễn)
 • Bảo Rương An Bang Tiểu(vĩnh viễn)
 • Bảo Rương An Bang Đại (vĩnh viễn)
 • Bảo Rương Hồng Ảnh (vĩnh viễn)

Phần Thưởng Đạt Mốc Sử Dụng Hộp Quà Đặc Biệt:

 • Sử dụng mỗi 50 cái Hộp Quà Đặc Biệt sẽ nhận được 1 cái Huyền Cơ Thần Bảng (1000 Hộp Quà Đặc Biệt nhận được tổng cộng 20 cái Huyền Cơ Thần Bảng).
Mốc
Mốc thưởng
300

100.000.000 Điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên vật phẩm

 • 10 Tốc Hiệu Bạch Câu Hoàn kỹ năng
 • Cẩm nang Lục Thủy Tinh
 • Cẩm nang Tử Tủy Tinh
 • Cẩm nang Lam Thủy Tinh
 • Tinh Hồng lễ bao
500

200.000.000 Điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên vật phẩm

 • Mã bài Phi Vân
 • Tiểu Quân Tinh Triệu Hoán Phù
750

300.000.000 Điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên vật phẩm

 • Mã bài Bôn Tiêu
 • Đại Quân Tinh Triệu Hoán Phù
1000

400.000.000 Điểm kinh nghiệm và ngẫu Nhiên 1 trong số các vật phẩm:

 • Các loại Đồ Phổ Hoàng Kim
 • Hoàng Kim Quy Nguyên Phù
 • Hoàng Kim Giám Định Phù
 • Mã Bài Phiên Vũ
 • Túi Đồ Phổ
 • Khắc Phổ Tinh Thạch
 • Huyền Kim Tinh Thạch
 • Băng Hàn Tinh Thạch
 • Mộc Thiên Tinh
 • Băng Thiên Tinh
 • Hỏa Thiên Tinh
 • Thổ Thiên Tinh

Huyền Cơ Thần Bảng:

Là một cơ hội để lựa chọn 3 Bảo Rương Huyền Cơ có đặt sẵn 3 bảo vật ngẫu nhiên bên trong. 3 vật phẩm ngẫu nhiên được hệ thống lấy ra từ danh sách dưới đây:

 • Ngân Phiếu (500 xu)
 • Kim Nguyên Bảo
 • Tình ý bảo rương
 • Túi đồ phổ Hoàng Kim
 • Hoàng Kim Quy Nguyên Phù
 • Hoàng Kim Giám Định Phù
 • Bảo Rương Định Quốc (hoàn mỹ)
 • Bảo Rương An Bang (hoàn mỹ)
 • Bảo Rương An Bang (đại)
 • Bảo rương Hồng Ảnh (vĩnh Viển)
 • Bảo rương Định Quốc(tiểu)
 • Bảo rương Định Quốc Đại
 • Bảo rương An Bang (tiểu)
 • Tình ý bảo rương (cực phẩm)
 • Mã Bài Phi Vân
 • Mã Bài Bôn Tiêu
 • Mã bài Phiên Vũ
 • Khắc Phổ Tinh Thạch
 • Huyền Kim Tinh Thạch
 • Băng Hàn Tinh Thạch
 • Mộc Thiên Tinh
 • Băng Thiên Tinh
 • Hỏa Thiên Tinh
 • Thổ Thiên Tinh
 • Lão Tẩu Phục Mệnh Thư
 • Ngũ Hành Kỳ Thạch Bao
 • Tử Tinh Khoáng Thạch Bao
 • Thần Bí Khoáng Thạch
 • Phụng Huyết Chân Đơn
 • Tống Kim Đan Dược Lễ Bao
 • Lam Thủy Tinh
 • Tử Thủy Tinh
 • Lục Thủy Tinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Tiên Thảo Lộ
 • Hạt Hoa Hồng
 • Hạt Hoàng Kim
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Phụng Nguyệt Quả Dung
 • Cống Nguyệt Phù Dung
 • Bí quyết kỹ năng 120

Hy vọng sự kiện này sẽ đem lại cho quý đồng đạo những phút giây giải trí kỳ bí và tuyệt vời.

BÀI LIÊN QUAN :