Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Siêu Boss Độc Cô Thiên Phong

18/08/2022

Độc Cô Thiên Phong là kỳ tài của võ học, tuy nhiên tính tình khác người. Vì muốn độc chiếm các bí cấp võ công nên ra tay tàn sát võ lâm.

Vì Độc Cô Thiên Phong võ công vô cùng xuất thần nhập hóa nên phải huy động toàn bộ nhân sĩ võ lâm mới có thể đánh bại được.

Thời Gian Xuất Hiện:

 • Thứ 6 và thứ 7 hàng tuần vào lúc 20h15 nếu thỏa điều kiện: tất cả Đại Hoàng Kim Boss trong ngày đều bị tiêu diệt trước 20h15.
 • Mỗi tuần chỉ xuất hiện 1 lần. Nếu thứ 6 đã xuất hiện, thứ 7 sẽ không xuất hiện nữa.

Bản Đồ Xuất Hiện:

 • Thất đại thành thị
 • Các thôn trấn
 • Trường Bạch Sơn
 • Mạc Cao Quật

Võ Công Sử Dụng:

 • Hệ Kim: Mãnh Ngưu Cường Tập, Tam Nga Tề Tuyết, Phong Sương Toái Ảnh, Thiên Ngoại Lưu Tinh.
 • Hệ Mộc: Tiểu Ngưu Lưu Linh Đan, Loạn Hoàn Kích, Thiên Ngoại Lưu Tinh, Lôi Động Cửu Thiên.
 • Hệ Thủy: Mãnh Ngưu Cường Tập, Âm Phong Thực Cốt, Cửu Cung Phi Tinh, Ngạo Tuyết Tiêu Phong.
 • Hệ Hỏa: Cuồng Nộ Xuân Ngưu, Thiên Địa Vô Cực, Thiên Ngoại Lưu Tinh, Tật Hỏa Liệu Nguyên.
 • Hệ Thổ: Cuồng Nộ Xuân Ngưu, Thiên Địa Vô Cực, Bạo Vũ Lê Hoa, Tật Hỏa Liệu Nguyên.

Phần Thưởng Tiêu Diệt:

 • Tổ đội hoặc cá nhân có sát thương cao nhất: 25.000.000 điểm kinh nghiệm.
 • Người đứng gần khi tiêu diệt boss: 8.000.000 điểm kinh nghiệm và tăng độ thục luyện Kỹ Năng cấp 120, kỹ năng Ngũ Hành Công Kích.

Vật Phẩm Rơi Ra:

Ngoài các vật phẩm thông thường, Siêu Boss còn chắc chắn rớt 1 trong số các bảo vật sau:

 • Trang bị Định Quốc (Đại)
 • Trang bị Định Quốc (Cực Phẩm)
 • Trang bị An Bang (Đại)
 • Trang bị An Bang (Cực Phẩm)
 • Trang bị An Bang (Hoàn Mỹ)
 • Trang bị Hồng Ảnh
 • Trang bị Hồng Ảnh (Hoàn Mỹ)
 • Trang bị Kim Quang (tỉ lệ rất thấp)
 • Ngẫu Nhiên các loại Đồ Phổ Hoàng Kim
 • Trang bị Xanh tăng Kỹ Năng Võ công vốn có (tỉ lệ vô cùng thấp)

Lệnh Bài Siêu Boss:

 • Lệnh Bài Siêu Boss có thể triệu hồi được 3 loại Siêu Boss: Trương Tuyên, Kim Thí Lượng, Mộ Dung Toàn để tự đánh.
 • Các loại Lệnh Bài Siêu Boss có thể đổi ở Khu Vực Bang Hội – Tổng Quản Lễ Phẩm Phường với chi phí: 10.000 Kiếm Hiệp Lệnh và Thí Giả Chi Ấn.

Thu Thập Kiếm Hiệp Lệnh:

 • Hoàn Thành Nhiệm vụ ngẫu nhiên Bang Hội: 1 cái
 • Hoàn Thành Mật Đồ Nhiệm Vụ Bang Hội: 3 cái
 • Hoàn Thành Nhiệm vụ Đặc Biệt Bang Hội cấp 1: 10 cái
 • Hoàn Thành Nhiệm vụ Đặc Biệt Bang Hội cấp 2: 15 cái
 • Hoàn Thành Nhiệm vụ Đặc Biệt Bang Hội cấp 3: 20 cái
 • Tiêu Diệt Boss Tiểu Hoàng Kim hàng ngày: rớt 5 cái
 • Tiêu Diệt Boss Đại Hoàng Kim hàng ngày: rớt 10 cái
BÀI LIÊN QUAN :