Máy chủ website đang bảo trì vui lòng trở lại sau

Link tải Patch game: http://id.khangthien.com/Update/Client_28042023(pass%20123456a@@).rar

Link tải game Full: https://drive.google.com/file/d/1sR7rvNdPyHC9UsFM8jbkqI6Lw6Rh9uk_/view?usp=sharing

Hoặc: https://www.mediafire.com/file/mpx15bbf98mugo0/client_Full-pass+123456.rar/file

Quản lý tài khoản: http://id.khangthien.com/