Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Nhiệm vụ bang hội và Tác Phường

17/06/2022

Giang hồ mới vừa sóng yên biển lặng thì đã xuất hiện những thế lực gây bất lợi cho Võ Lâm.
Những hảo thủ lại một phen thể hiện ngạo khí anh hùng, quyết đem những tuyệt kỹ lừng danh để trấn áp kẻ thù. Nhưng nào phải chuyện dễ dàng?
Chỉ có những bang hội hùng mạnh, nơi hội tụ của những cao thủ kiệt xuất mới có thể giúp võ lâm đứng vững và giương cao thanh thế.
Những chức năng mới, cực kỳ hoàn hảo, cùng hệ thống bang hội được xem là độc đáo nhất, chỉ có riêng tại Võ Lâm Kháng Thiên. Những kì trân dị bảo độc nhất vô nhị được chính bang hội chế tạo, cùng những tuyệt kỹ rất đặc biệt và rất hữu dụng… Hàng trăm các nhiệm vụ trập trùng nguy hiểm, nhưng phần thưởng thì lại vô cùng quý giá…

Bản Đồ Chung:

Một lãnh địa dành cho những Bang Hội xuất chúng sẽ được thiết lập dựa vào đẳng cấp của Bang Hội. Ban lãnh đạo Bang Hội sẽ là người quyết định trong việc chọn lãnh địa để tạo lập, kiến tạo nên những tổ chức ban đầu cho Bang Hội của mình. Thành viên trong bang sẽ có thể vào khu vực của bang bất cứ khi nào.

Bang chủ hoặc trưởng lão có thẩm quyền nhấn vào mục Tạo Bản đồ để chọn khu vực Bang Hội.

Bản Đồ Riêng:

Khi đẳng cấp Bang Hội đạt đến một mức độ nhất định, Bang Hội có thể rời khỏi Bản Đồ Chung để tạo lập Bản Đồ Riêng cho Bang Hội mình. Xây dựng Bản Đồ Riêng cho Bang Hội cũng là một điều kiện bắt buộc khi Bang Hội muốn thăng thêm đẳng cấp xây dựng.

Khi đẳng cấp kiến thiết đạt cấp 2 trở lên, bang hội có thể lựa chọn lãnh địa riêng.

Bản đồ Bang Hội sẽ được thiết kế dựa theo phong cảnh Thất Đại Thành Thị, tạo sự mới mẻ cho nhân sĩ võ lâm, vừa lãng mạn, vừa tao nhã, phía Bắc thì hùng vĩ lãng mạn, gió tuyết mưa sa, giang Nam thì sông nước hữu tình, bờ tre khóm trúc:

Chức Năng Tế Tửu:

NPC Tế Tửu

  • Vị trí: Thất đại thành thị và trong khu vực Bang Hội.
  • Chức năng: Thiết lập mức độ khó mục tiêu tuần. Nhận điểm cống hiến hàng ngày. Nhận thưởng hoàn thành mục tiêu tuần Bang hội.

Khi hoàn thành những mục tiêu của bang trong tuần thì tất cả thành viên trong bang đều có thể nhận được những phần thưởng vô cùng đặc biệt từ NPC Tế Tửu, người quản trách và cho biết tất cả những công việc và mục tiêu của bang trong thời gian sắp tới.Hàng ngày Tế Tửu còn có nhiệm vụ trao điểm cống hiến cho những thành viên trong bang.

Nhấn F12 để tìm Tế Tửu tại thất đại thành thị

Nhiệm Vụ Bang Hội:

Khi bước qua tuần, nếu Bang hội đủ số thành viên sẽ tự động bắt đầu nhiệm vụ mới. Mở Nhật ký bang hội để xem tình hình thực hiện nhiệm vụ mục tiêu tuần của bang chúng.

Bước qua tuần sau. Cá nhân hoặc bang hội đã hoàn thành nhiệm vụ tuần trước có thể đến gặp Tế Tửu để nhận phần thưởng.

Mức độ khó nhiệm vụ được thiết lập càng cao, phần thưởng càng lớn và khó hoàn thành hơn. Bang hội có thể cân nhắc chọn mức độ cho phù hợp.

Cách Thu Thập Điểm Cống Hiến:

Tính Năng

Số Điểm
Tống Kim Mỗi 500 điểm tích lũy nhận 1 điểm cống hiến
Vượt ải hoàn thành 40 điểm cống hiến
Dã Tẩu Mỗi 5 nhiệm vụ hoàn thành nhận 20 điểm cống hiến
Tín Sứ hoàn thành 45 điểm cống hiến
Vận Tiêu hoàn thành Số sao x 5 điểm cống hiến
Phong Lăng Độ Qua bờ bắc nhận 20 điểm cống hiến

Tác Phường Bang Hội:

Tác Phường là một điểm đặc sắc, phản ánh rõ nét sự phát triển của một Bang Hội. Thông qua Tác Phường, Bang Hội có thể tự sản xuất ra những vật dụng cần thiết đặc biệt, chỉ dành cho những thành viên trong bang.

Chọn tác phường, nhấn Lập Tác phường để thành lập một Tác Phường mới.

  • Theo ví dụ hình trên, chúng ta đã thành lập Binh Giáp Phường.
  • Đẳng cấp tác phường: là cấp thật sự của tác phường.
  • Đẳng cấp thiết lập: Là cấp do bang hội chỉ định. Bước qua bảo trì hàng ngày (sau 0h) cấp thiết lập này sẽ trở thành Đẳng Cấp Sử dụng nếu bang hội đủ chi phí bảo trì.
  • Đẳng cấp sử dụng: là cấp hiện tại có thể sử dụng Tác Phường tại NPC Tổng quản trong Khu Vực Bang hội.
  • Ngân Sách Kiến Thiết bảo trì mỗi ngày: Sau 0h mỗi ngày sẽ tự động trừ số tiền này cho chi phí bảo trì. Nếu không đủ ngân sách, Tác Phường sẽ đóng lại.

Khi Tác Phường đã có Đẳng cấp sử dụng, các thành viên trong bang có thể Vào Khu Vực Bang Hội, gặp các vị Tổng Quản để sử dụng Tác Phường.

Chỉ những thành viên được cấp chứng nhận trong bang hội mới được sử dụng những Tác Phường. Vào lúc bảo trì hàng ngày sau 0h, bang hội sẽ tự động cấp chứng nhận cho tất cả thành viên có mặt trong bang. Vì vậy nếu rời bang, và tái gia nhập bang, bạn phải đợi đến 0h hôm sau mới có chứng nhận sử dụng Tác Phường.

*Binh Giáp Phường
– Nơi rèn luyện những món kì trân dị bảo của tất cả các thành viên trong bang. Theo đó, đồng đạo sẽ phải tốn một lượng điểm cống hiến để đổi lấy các vật phẩm chế tạo trang bị.

– Trấn Bang Thạch giúp tăng xác suất thành công và tăng phẩm chất thuộc tính khi chế tạo hoặc khảm nạm trang bị tại thợ rèn.

*Thiên Công Phường
– Trang bị khi hỏng sẽ có thể được sửa chữa tại đây.
– Dùng điểm cống hiến để sửa gia cố trang bị. Giúp trang bị có độ bền vượt qua độ bền gốc.

*Dị Dung Phường
– Những mặt nạ đặc biệt, với nhiều kiểu dáng hấp dẫn, lạ mắt sẽ được chế tạo và sản xuất ngay tại Khu Mặt Nạ. Thành viên trong bang có thể mua mặt nạ bằng điểm cống hiến.

*Thí Luyện Phường

– Nhận Tu Thân Hoàn nhân điểm kinh nghiệm luyện công.

– Nhận Mộc Nhân, vào các khu luyện tập nam và bắc (hình vuông) trong khu vực bang hội để gọi ra và đánh để thu kinh nghiệm và độ tu luyện kỹ năng.

*Thiên Ý Phường

– Nhận Lệnh bài nhiệm vụ ngẫu nhiên. Sử dụng sẽ xuất hiện một nhiệm vụ ngẫu nhiên. Mở bảng hướng dẫn nhiệm vụ, mục Bang Hội để thực hiện và nhận thưởng.

-Nhận Lệnh bài nhiệm vụ đặc biệt: Đây là các nhiệm vụ khó và phần thưởng vô cùng lớn. Sau khi hoàn thành về giao cho Tổng quản Thiên Ý Phường và nhận thưởng. Ngoài ra nếu có gì thắc mắc bạn có thể đối thoại với Tổng quản sẽ có tất cả hướng dẫn về nhiệm vụ này.

*Lễ Phẩm Phường

– Nhận Bang hội thần mật hồng bao

-Nhận Phú Quý cẩm hạp

Mời quý đồng đạo hãy chuẩn bị tinh thần để tham gia vào những bước đường hào hiệp đầy lý thú sẽ diễn ra trong thời gian tới.

 

BÀI LIÊN QUAN :