Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Món Ăn Chân Tâm

26/02/2023

Nhân dịp Quốc Tế Phụ Nữ 8/3, ngoài Hoa Hồng ngát hương, các đại hiệp sẽ có cơ hội vào bếp để trổ tài nấu nướng, tạo ra những món ăn ngon dành tặng cho những người phụ nữ mình yêu thương trong ngày trọng đại. Đây là những Món Ăn Chân Tâm.
Thông qua các món Cơm, quý nhân sĩ sẽ nhận được nhiều điểm kinh nghiệm và vật phẩm quý giá.

Thời Gian Và Điều Kiện Tham Gia:

 • Bắt đầu: Từ ngày 26/2/2023
 • Kết thúc: 09/03/2023 lúc 23 giờ 59
 • Đối tượng: Nhân vật đẳng cấp trên 120

NPC Liên Quan:

Đại Sứ Sự Kiện

 • Vị trí: Trung tâm thất đại thành thị
 • Công dụng:
  • Hướng dẫn sự kiện
  • Ghép Cành Hoa Hồng
  • Nhận thưởng đạt mốc sự kiện
  • Đổi Thưởng Hoa Hồng

Bếp Nấu Cơm

 • Vị trí: Trung tâm thất đại thành thị
 • Công dụng:
  • Nấu Cơm Trắng và Cơm Hấp Lá Sen

Thu Thập Vật Phẩm:

Hình ảnh Nguồn gốc và công dụng

Thố Tre

 • Nguồn gốc:
  • Đánh quái từ bản đồ cấp 90 trở lên nhặt được
 • Công Dụng:
  • Vật dụng đựng cơm

Lá Sen

 • Nguồn gốc:
  • Đánh quái từ bản đồ cấp 90 trở lên nhặt được
 • Công Dụng:
  • Nguyên liệu nấu Cơm Hấp Lá Sen

Đùi Gà

 • Nguồn gốc:
  • Đánh quái từ bản đồ cấp 90 trở lên nhặt được
 • Công Dụng:
  • Nguyên liệu nấu Cơm Hấp Lá Sen

Túi Gạo

 • Nguồn gốc:
  • Tham gia các hoạt động nhận được
   • Tống Kim – đạt 5000 điểm / 15 Túi
   • Phong Lăng Độ – qua bờ bắc / 6 Túi
   • Hoàn Thành Vượt Ải / 8 Túi
   • Tiêu diệt Boss Sát Thủ / 3 Túi
   • Hoàn thành 5 nhiệm vụ dã tẩu liên tiếp / 8 Túi
   • Tiêu diệt Boss Hoàng Kim / 6 Túi
   • Hoàn thành nhiệm vụ Tín Sứ / 12 Túi
   • Hoàn thành nhiệm vụ Vi Sơn Đảo / 9 Túi
   • Hoàn thành Vận Tiêu/ dưới 4 sao 6 Túi – từ 4 sao trở lên 9 Túi
   • Bảo tàng Viêm Đế Vượt qua 10 ải / 14 Túi
   • Hoa Sơn Luận Kiếm: đạt 50 điểm nhận 18 Túi
   • Liên Đấu – nhặt Quả Huy Hoàng – nhặt quả Hoàng Kim – Trả lời Hoa Đăng / có tỉ lệ nhận được 3 Túi
 • Công Dụng:
  • Dùng nấu cơm

Gói Gia Vị

 • Nguồn gốc:
  • Mua tại Kỳ trân các giá 4 xu / 1 cái
 • Công Dụng:
  • Gia vị nấu Cơm Hấp Lá Sen

Cơm Trắng

 • Nguồn gốc:
  • Chế biến tại Đại Sứ sự kiện theo công thức:
   • 1 Thố Tre
   • 1 Túi Gạo
   • 6 Vạn Lượng
 • Công Dụng:
  • Sử dụng nhận thưởng

Cơm Hấp Lá Sen

 • Nguồn gốc:
  • Chế biến tại Đại Sứ sự kiện theo công thức:
   • 1 Cơm Trắng
   • 1 Lá Sen
   • 1 Đùi Gà
   • 1 Gói Gia Vị
   • 6 Vạn Lượng
 • Công Dụng:
  • Sử dụng nhận thưởng

Phần Thưởng sử dụng Cơm Trắng:

 • Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 750 cái.
 • Nhận kinh nghiệm:
  • Từ cấp độ 150 trở lên: 800.000 điểm kinh nghiệm
  • Dưới cấp độ 150: Nhân 2 điểm kinh nghiệm
 • Và ngẫu nhiên 1 vật phẩm. Xem chi tiết vật phẩm tại Cẩm Nang –  Đại Sứ Sự Kiện

Phần Thưởng Sử Dụng Cơm Hấp Lá Sen:

 • Mỗi nhân vật sử dụng tối đa 1350 cái.
 • Nhận kinh nghiệm:
  • Từ cấp độ 150 trở lên: 1.800.000 điểm kinh nghiệm
  • Dưới cấp độ 150: Nhân 2 điểm kinh nghiệm
 • Và ngẫu nhiên 1 vật phẩm. Xem chi tiết vật phẩm tại Cẩm Nang –  Đại Sứ Sự Kiện

Phần thưởng sử dụng đạt mốc Cơm Hấp Lá Sen:

 • Mốc 750 Cơm Hấp Lá Sen:
  • 150.000.000 điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên một vật phẩm:
   • Cẩm nang Lục Thủy Tinh
   • Cẩm nang Tử Thủy Tinh
   • Cẩm nang Lam Thủy Tinh
   • Tinh Hồng Lễ Bao
 • Mốc 1000 Cơm Hấp Lá Sen:
  • 200.000.000 điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên một vật phẩm:
   • Tiểu Quân Tinh Triệu Hoán Phù
   • Đại Quân Tinh Triệu Hoán Phù
 • Mốc 1200 Cơm Hấp Lá Sen:
  • 300.000.000 điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên một vật phẩm:
   • Khắc Phổ Tinh Thạch
   • Huyền Kim Tinh Thạch
   • Băng Hàn Tinh Thạch
   • Mộc Thiên Tinh
   • Băng Thiên Tinh
   • Hỏa Thiên Tinh
   • Thổ Thiên Tinh
   • Các loại Đồ Phổ Hoàng Kim
 • Mốc 1350 Cơm Hấp Lá Sen:
  • 400.000.000 điểm kinh nghiệm 3 Cành Hoa Hồng và ngẫu nhiên một vật phẩm:
   • Túi Đồ Phổ
   • Hoàng Kim Quy Nguyên Phù
   • Hoàng Kim Giám Định Phù
   • Mã Bài – Phiên Vũ

Ghép Cành Hoa Hồng:

Tại Đại Sứ Sự Kiện, có thể đổi thưởng 1 Cành Hoa Hồng, hoặc ghép 2 Cành Hoa Hồng sẽ có xác suất tạo ra:

 • Bó Hoa Hồng
 • Giỏ Hoa Hồng
 • Ghép thất bại sẽ mất 1 Cành Hoa Hồng

Phần Thưởng 1 Cành Hoa Hồng:

Đổi 1 Cành Hoa Hồng sẽ nhận ngẫu nhiên vật phẩm:

 • Kim Nguyên Bảo
 • Tử Tinh Khoáng Thạch Bao
 • Ngũ Hành Kỳ Thạch Bao
 • 500 cái Kiếm Hiệp Lệnh
 • Hồi Thành Phù (Lớn)
 • Thần Hành Phù

Phần Thưởng 1 Bó Hoa Hồng:

Đổi 1 Bó Hoa Hồng sẽ nhận ngẫu nhiên vật phẩm:

 • Ngân Phiếu
 • Các loại Đồ Phổ Hoàng Kim
 • Bảo Rương Định Quốc Hoàn Mỹ
 • Bảo Rương An Bang Hoàn Mỹ
 • Viêm Đế Quy Nguyên Phù
 • Mãnh Bổ Thiên Thạch (Đại)
 • Đổ Phổ Hoàn Mỹ Hoàng Kim (Ngẫu Nhiên)
 • Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử (Vĩnh Viễn)
 • Phi Vân (Vĩnh Viễn)

Phần Thưởng 1 Giỏ Hoa Hồng:

 • Đổi 1 Giỏ Hoa Hồng nhận được 1 Hoàng Kim Bảo Rương

 

BÀI LIÊN QUAN :