Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Long Môn Tiêu Cục

12/04/2022

Nhận Tiêu Xa tại Ông chủ Tiêu Cục trong tính năng Long Môn Tiêu Cục, nhân sĩ võ lâm phải trải qua những thử thách gian truân trên hành trình vận tiêu đến thành thị hoặc thôn trấn như bị quái cản trên đường, đạo tặc cướp tiêu…Nhưng, những cố gắng và tinh thần đồng đội khi vận tiêu thành công sẽ mang đến rất nhiều phần thưởng hấp dẫn cho quý nhân sĩ.

Thời gian và điều kiện tham gia:

 • Thời gian diễn ra: Từ 10h00 – 23h59 hàng ngày.
 • Điều kiện tham gia: Nhân vật đẳng cấp 120 trở lên.
 • NPC nhận nhiệm vụ: Ông chủ Tiêu Cục Lục Tam Cân tại Long Môn Trấn.

  Võ Lâm Truyền Kỳ

NPC Liên quan:

Hình ảnh Ghi chú

Long Môn Tiêu Sư

 • Vị trí:  tại trung tâm Dương Châu, Thành Đô, Đại Lý.
 • Công dụng:
  • Xuất phát hoặc trả nhiệm vụ áp tiêu.

Vật phẩm liên quan:

Hình ảnh Nguồn gốc Ghi chú

Hộ Tiêu Lễ Hộp

Kỳ Trân Các giá 40 xu.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 10 cái / ô. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Chuột phải nhận được 20 Hoán Tiêu Chỉ.

Hoán Tiêu Chỉ

Nhận được khi mở Hộ Tiêu Lễ Hộp.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 50/50. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Dùng để làm mới khi nhận nhiệm vụ Áp Tiêu.

Áp Tiêu Ủy Nhiệm Trang Cao Cấp

 • Hoàn thành nhiệm vụ Boss Sát Thủ cấp 90 có tỉ lệ nhận được.
 • Nhận cùng lúc với Sát Thủ Lệnh, nếu đầy hành trang sẽ rơi ra ngoài.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Có thể bày bán, giao dịch, ném ra. Cửa hàng 0 lượng
 • Công dụng: Mang đến ông chủ Tiêu Cục có thể nhận ngẫu nhiên nhiệm vụ Áp Tiêu 7 sao, 8 sao, 9 sao.

Hộ Tiêu Lệnh

Hoàn thành Áp Tiêu nhận được 2 Hộ Tiêu Lệnh. Nhiệm vụ cao cấp nhận được 3 Hộ Tiêu Lệnh.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 50/50.
 • Công dụng: Dùng để đổi vật phẩm hỗ trợ khi Áp Tiêu.

Khoái Mã Gia Tiên

Vật phẩm hỗ trợ đổi từ NPC Áp Tiêu
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 50/50.
 • Công dụng: Tăng 100% tốc độ di chuyển của Tiêu Xa, duy trì 15 giây, chờ 3 phút.

Kiên Bất Khả Tỏa

Vật phẩm hỗ trợ đổi từ NPC Áp Tiêu
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 50/50.
 • Công dụng: Hồi phục 10% lượng sinh lực của Tiêu Xa, chờ 3 phút.

Tiêu Xa Di Vị

Vật phẩm hỗ trợ đổi từ NPC Áp Tiêu
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 50/50.
 • Công dụng: Làm cho Tiêu Xa dịch chuyển đến vị trí nhân vật, chờ 3 phút.

Thiết Xa Mật Bố

Vật phẩm hỗ trợ đổi từ NPC Áp Tiêu
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 50/50.
 • Công dụng: Sử dụng gần Tiêu Xa loại bỏ sát thương 100% trong 10 giây, chờ 3 phút.

Tiêu Kỳ

Khi Tiêu Xa bị phá hoại thì nhân vật Vận Tiêu nhận được
 • Công dụng: Nhận thưởng phí Lao Vụ.

Vận tiêu:

 • Từ 10h00 – 23h00 hàng ngày, nhận nhiệm vụ Áp Tiêu tại NPC Ông chủ Tiêu Cục Lục Tam Cân tại Long Môn Trấn.
 • Chọn dòng “Nhận nhiệm vụ áp tiêu” và lựa chọn độ khó vận tiêu (ngẫu nhiên, cao cấp).
  • Ngẫu nhiên: Có thể làm mới nhiệm vụ của mình (5 lần miễn phí, từ lần thứ 6 trở đi phải tiêu hao 1 vật phẩm “Hoán Tiêu Chỉ”).
  • Cao cấp: Nhiệm vụ Áp Tiêu 7 sao, 8 sao, 9 sao.
 • Sau khi “Nhận” sẽ được truyền tống sang Long Môn Tiêu Sư tại Trung Tâm Dương Châu, Thành Đô hoặc Đại Lý.
 • Chọn “Bắt đầu áp tiêu” sẽ hiển thị Tiêu Xa (xe ngựa), đếm ngược thời gian 30 phút và tuyến đường cụ thể được hướng dẫn chi tiết trong F12.

 • Tiêu Xa sẽ đi theo nhân vật (không tự đi), cách xa 750 so với nhân vật sẽ dừng lại (khi nhân vật về thành dưỡng sức, offline hoặc Thần Hành Phù), đổi bản đồ không mất.
 • Nếu Tiêu Xa dừng 5 phút sẽ tự động mất, nhiệm vụ thất bại.
 • Tiêu Xa sau 30 phút vẫn chưa đến đích sẽ tự động biến mất, nhiệm vụ thất bại.
 • Trong 30 phút, hộ tống Tiêu Xa đến đích thì nhiệm vụ hoàn thành, đến NPC nhận thưởng.
 • Tiêu Xa bị phá hoại (bị cướp) thì sẽ trở thành trạng thái hoàn thành một nửa nhiệm vụ, sẽ nhận được phí Lao Vụ tại NPC.
 • Nhân vật đứng cách xa Tiêu Xa phạm vi 750 có thể bị công kích.
 • Nếu bị lạc Tiêu Xa, có thể đổi thoại NPC Long Môn Tiêu Sư, ông chủ Tiêu Cục để truyền tống đến vị trí Tiêu Xa, phí 5 vạn lượng.

Cướp tiêu:

 • Sau khi Tiêu Xa của đối phương ra khỏi khu vực an toàn, nhân vật khác có thể công kích nhân vật Áp Tiêu (đồ sát, chiến đấu).
 • Sau khi nhân vật Áp Tiêu về thành dưỡng sức, offline, truyền tống đi, cách xa 750 với Tiêu Xa… thì nhân vật cướp Tiêu có thể công kích Tiêu Xa.
 • Sau khi Tiêu Xa bị phá hoại sẽ xuất hiện 1 Bảo rương “Tán Lạc Tiêu Vật” (5 giây đầu chỉ có người công kích tiêu xa mạnh nhất được nhận thưởng, sau đó bất cứ ai cũng có thể nhận thưởng).

  Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Căn cứ theo cấp độ của Tiêu Xa, nhân vật cướp Tiêu sẽ nhận thưởng tương ứng theo tỷ lệ.
 • Nhân vật cướp Tiêu mỗi ngày chỉ có thể nhận 5 lần từ Bảo rương, 0h00 cập nhật lại (chữ trắng không nhận được).
 • Sau khi Tiêu Xa bị phá hoại, sẽ xuất hiện NPC Tiêu Xa phá hoại (duy trì 5 phút), nhân vật Vận Tiêu nhấp vào nhận “Tiêu Kỳ”.

  Võ Lâm Truyền Kỳ

 • Tiêu Xa 3 sao trở lên sẽ có Tiêu Tặc mai phục cản đường. Phải tiêu diệt Tiêu Tặc mới có thể tiếp tục áp Tiêu. Khi tiêu diệt Tiêu Tặc sẽ nhận được điểm kinh nghiệm.

Phần Thưởng:

 • Khi vận tiêu thành công, bị cướp tiêu hoặc đi cướp tiêu đều có thể nhận thưởng theo cấp độ sao của Tiêu Xa.
 • Hoàn thành áp Tiêu nhận được phần thưởng kinh nghiệm (cao nhất là 7.500.000). Cấp độ 3 sao trở lên có tỉ lệ nhận được vật phẩm quý.
 • Áp Tiêu thất bại đem Tiêu Kỳ nhận lại 1/3 điểm kinh nghiệm. Không có Tiêu Kỳ nhận lại 1/4 điểm kinh nghiệm.

 

BÀI LIÊN QUAN :