Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8h45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8h45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Hoa Đăng
8:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)

Lộ trình chính thức của máy chủ Phượng Tường

26/04/2021

BQT Kháng Thiên gửi đến quý nhân sĩ lộ trình chính thức của máy chủ Phượng Tường như sau

 

Thời Gian
Chi Tiết
29/4/2021
 • Khai mở máy chủ Phượng Tường – Sự Kiện Đua top
 • Hỗ trợ tân thủ: Thần Hành Phù (30 ngày), Thổ địa phù 30 ngày, Túi dược phẩm đến cấp 80, trang bị kim phong nhận mốc từ cấp 20->80, kỹ năng 80
2/5/2021
 • Phát thưởng đua top
 • Mở Tống Kim
 • Thành lập bang hội
 • Dã Tẩu
 • Khai mở ủy thác bán hàng
5/5/2021
 • Khai mở boss sát thủ
 • Vượt ải
7/5/2021
 • Phong Lăng Độ
 • Đoán Hoa Đăng
10/5/2021
 • Boss Tiểu Hoàng Kim
 • Đêm Huy Hoàng
12/5/2021
 • Công Bình tử
 • Chuẩn bị cho công thành chiến
15/5/2021
 • Sự kiện hỗ trợ người chơi mới.
 • Tính năng sư đồ (new)
 • Tính năng lửa trại
 • Tính năng trống bang hội
15-5 đến hết tháng 5
 • Tầm soát lại lỗi các tính năng
 • Cập nhật các bản vá lỗi, cải thiện tính năng game
Tháng 6
 • Lên kế hoạch thực hiện khai mở các tính năng khác ví nhụ nhiệm vụ thôn thành, nv môn phái
Tháng 7
 • Tới thời điểm này BQT sẽ tập trung nguồn lực update hoàn thiện full nhiệm vụ 100% cho giống 100% bản ctc thời xưa
 • Tầm soát lại server, lên kế hoạch cho bản mobile

 

BÀI LIÊN QUAN :