Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Lịch Thi Đấu Võ Lâm Minh Chủ lần 1

09/05/2022

Quý đại hiệp võ lâm thân mến,

Để quý đại hiệp tiện việc tham gia giải đấu Võ Lâm Minh Chủ mùa 1, Ban Tổ Chức (BTC) xin công bố lịch thi đấu giải Võ Lâm Minh Chủ mùa 1 bên dưới, kính mời đại hiệp cùng theo dõi:

LỊCH ĐẤU VÒNG 1 NGÀY 12/5/2022 [19H30]:

BẢNG ĐẤU CẶP ĐẤU KẾT QUẢ
A Bốc Bát Họ    vs    KuBinT Bốc Bát Họ
A Rock 0 Anh    vs    SiSiRiRi Rock 0 Anh
A Điệp Liên Tú    vs    Lò A Choém Lò A Choém
A cơmChiên    vs    Booss⚡︎TVB cơmChiên
B JackBaRos    vs  Thiên Vương Thiên Vương
B CuKent    vs   Bố Già Hải Trọc CuKent
B Lăng Tuyết Các    vs  Tửu Túy Lạc Thua
B Khá Bảnh   vs  Tri Tien Tu Tri Tien Tu

LỊCH ĐẤU VÒNG 2 NGÀY 13/5/2022 [19H30]:

BẢNG ĐẤU CẶP ĐẤU KẾT QUẢ
A Bốc Bát Họ    vs   Rock 0 Anh Bốc Bát Họ
A KuBinT   vs   SiSiRiRi KuBinT
A Điệp Liên Tú    vs  cơmChiên cơmChiên
A Lò A Choém     vs   Booss⚡︎TVB Lò A Choém
B JackBaRos    vs   CuKent CuKent
B Thiên Vương   vs  Bố Già Hải Trọc Bố Già Hải Trọc
B Lăng Tuyết Các   vs  Khá Bảnh Khá Bảnh
B Tửu Túy Lạc    vs  Tri Tien Tu Tri Tien Tu

LỊCH ĐẤU VÒNG 3 NGÀY 14/5/2022 [19H30]:

BẢNG ĐẤU CẶP ĐẤU KẾT QUẢ
A Bốc Bát Họ      vs    SiSiRiRi Bốc Bát Họ
A KuBinT   vs  Rock 0 Anh KuBinT
A Điệp Liên Tú    vs  Booss⚡︎TVB Booss⚡︎TVB
A Lò A Choém   vs  cơmChiên cơmChiên
B JackBaRos    vs  Bố Già Hải Trọc Bố Già Hải Trọc
B Thiên Vương   vs   CuKent CuKent
B Lăng Tuyết Các   vs  Tri Tien Tu Tri Tien Tu
B Tửu Túy Lạc    vs  Khá Bảnh Khá Bảnh

LỊCH ĐẤU VÒNG 4 NGÀY 15/5/2022 [19H30]:

BẢNG ĐẤU CẶP ĐẤU KẾT QUẢ
A Bốc Bát Họ    vs  Điệp Liên Tú Bốc Bát Họ
A KuBinT   vs  Lò A Choém Lò A Choém
A Rock 0 Anh     vs    cơmChiên cơmChiên
A SiSiRiRi     vs    Booss⚡︎TVB Booss⚡︎TVB
B JackBaRos    vs  Lăng Tuyết Các THUA
B Thiên Vương   vs  Tửu Túy Lạc Thiên Vương
B CuKent    vs  Khá Bảnh CuKent
B Bố Già Hải Trọc   vs  Tri Tien Tu THUA

LỊCH ĐẤU VÒNG 5 NGÀY 16/5/2022 [19H30]:

BẢNG ĐẤU CẶP ĐẤU KẾT QUẢ
A Bốc Bát Họ     vs     Lò A Choém Bốc Bát Họ
A KuBinT     vs     Điệp Liên Tú Điệp Liên Tú
A Rock 0 Anh     vs     Booss⚡︎TVB Booss⚡︎TVB
A SiSiRiRi     vs     cơmChiên cơmChiên
B JackBaRos    vs  Tửu Túy Lạc THUA
B Thiên Vương   vs   Lăng Tuyết Các Thiên Vương
B CuKent    vs  Tri Tien Tu CuKent
B Bố Già Hải Trọc   vs  Khá Bảnh Khá Bảnh

LỊCH ĐẤU VÒNG 6 NGÀY 17/5/2022 [19H30]:

BẢNG ĐẤU CẶP ĐẤU KẾT QUẢ
A Bốc Bát Họ     vs     cơmChiên HÒA
A KuBinT     vs     Booss⚡︎TVB THUA
A Rock 0 Anh     vs     Lò A Choém Lò A Choém
A SiSiRiRi     vs     Điệp Liên Tú Điệp Liên Tú
B JackBaRos    vs  Khá Bảnh Khá Bảnh
B Thiên Vương   vs  Tri Tien Tu Tri Tien Tu
B CuKent    vs  Tửu Túy Lạc CuKent
B Bố Già Hải Trọc   vs  Lăng Tuyết Các Bố Già Hải Trọc

LỊCH ĐẤU VÒNG 7 NGÀY 18/5/2022 [19H30]:

BẢNG ĐẤU CẶP ĐẤU KẾT QUẢ
A Bốc Bát Họ     vs     Booss⚡︎TVB Bốc Bát Họ
A KuBinT     vs     cơmChiên KuBinT
A Rock 0 Anh     vs     Điệp Liên Tú Điệp Liên Tú
A SiSiRiRi     vs     Lò A Choém Lò A Choém
B JackBaRos    vs  Tri Tien Tu Tri Tien Tu
B Thiên Vương   vs  Khá Bảnh Thiên Vương
B CuKent    vs  Lăng Tuyết Các CuKent
B Bố Già Hải Trọc   vs  Tửu Túy Lạc THUA

LỊCH ĐẤU VÒNG BÁN KẾT NGÀY 20/5/2022:

THỜI GIAN CẶP ĐẤU KẾT QUẢ
19H30 Bốc Bát Họ     vs    Tri Tien Tu Tri Tien Tu
19H45 CuKent     vs    cơmChiên CuKent

LỊCH ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT NGÀY 21/5/2022:

THỜI GIAN CẶP ĐẤU KẾT QUẢ
19H30 Tri Tien Tu     vs    CuKent CuKent

 

BÀI LIÊN QUAN :