Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Hướng dẫn thiết lập auto game

03/11/2020

Sau đây là hướng dẫn sử cài đặt auto của Kháng Thiên quý nhân sĩ trong quá trình sử dụng có trục trặc gì vui lòng liên hệ fanpage

Hoặc Hotline: 098593252

TAB PHỤC HỒI

 • Phục hồi cơ bản SINH LỰC VÀ NỘI LỰC:
  • Cột 1 (Mức 1): Sẽ bơm máu nếu sinh lực thấp hơn mức này
  • Cột 2 (Mức 2): Sẽ nhồi thêm máu nếu sinh lực thấp hơn mức này (Mức này cần thấp hơn mức 1 ở trên)
  • Cột 3 (Thời gian): Thời gian chờ giữa 2 lần bơm máu (Để tránh cùng 1 lúc uống hết cả rương máu)
 • Tự động Dùng TDP:
  • Sinh Lực:
   • Khi máu nhỏ hơn > sẽ phù về thành và chạy tiếp kịch bản trong mục Hậu Cần
  • Nội Lực:
   • Khi mana nhỏ hơn > sẽ phù về thành và chạy tiếp kịch bản trong mục Hậu Cần
  • Hết Bình SL và Hết Bình NL:
   • Khi hết bình sinh lực hoặc hết bình nội lực sẽ dùng TDP về và chạy tiếp kịch bản trong mục Hậu Cần
  • Số tiền > hoặc đồ hư:
   • Khi số tiền nhặt được > số cài đặt hoặc đồ hư nhỏ hơn số cài đặt thì sẽ dùng TDP về và chạy tiếp kịch bản trong mục Hậu Cần
  • Phần tự sử dụng:
   • Trong phần này sẽ sử dụng các thứ cơ bản và BUFF máu Nga My + Thúy Yên
TAB CHIẾN ĐẤU

 • Thiết lập Tự Đánh:
  • Phạm vi đánh max là 1024 có thể chọn tự do lên ngựa xuống ngựa đánh – mặc định bỏ qua là nó tanget theo skill
  • Tiếp cận: Tiến sát đến phạm vi đó mới đánh
  • Đuổi theo: là lựa chọn dí theo đánh cho bằng được
  • Dùng phím space: là khi ta bấm nút cách nó mới đánh
  • Đánh quái và đánh người: khi bỏ tùy chọn cái nào thì sẽ không đánh loại đó nữa
  • Ưu tiên theo hệ: là quý nhân sĩ sẽ sắp xếp lại từ 1 đến 5 hệ nào nhân sĩ cho lên trên sẽ ưu tiên đánh hơn
 • Thiết lập kỹ năng hỗ trợ :
  • [Hỗ trợ 1 – 2 – 3]: là dùng các kỹ năng buff
  • Kỹ năng tự vệ: là kỹ năng dùng để đánh trả người
  • kỹ năng boss: kỹ năng dùng để đánh mỗi khi gặp boss
  • NL < 30% dùng: khi mana nhỏ hơn 30% sẽ dùng skill
  • [Vòng sáng 1-2]: nga my luân chuyển vòng sáng
  • [Buff bùa 1-2-3]: dánh cho các phái chơi có bùa sẽ buff trước khi đánh

TAB NHẶT ĐỒ

 • Thiết lập nhặt đồ:
  • Tự nhặt đồ có 4 lựa chọn là Nhặt tất cả – đồ 1 ô – nhặt đồ có màu – tiền và đặt phẩm
  • Lọc đồ: là lọc theo option ở khung dưới
  • Chạy tới nhặt: là khi đồ ở xa ưu tiên chạy tới nhặt rồi đánh tiếp
  • Giá tiền: > hoặc cấp > : chỉ nhặt vật phẩm theo giá trị các hão hữu thiết lập
  • Giữ nhẫn – DC – NB: không vất mấy cái đó để làm dã tẩu
  • Không nhặt: phần này tích hợp 1 số món không nhặt để tránh bị người khác spam đầy rương
TAB DI CHUYỂN

  • Theo sau: là chạy theo sau 1 người nào đó để đánh
  • Quanh điểm: đánh xung quanh 1 khu vực
  • Chạy tọa độ: chạy theo tọa độ đã được cho trước
  • Lên ngựa hoặc không lên ngựa khi di chuyển tọa độ
  • vây quái: sẽ gom quái lại trước khi đánh

TAB HẬU CẦN

 • Tự quay lại:
  • LIÊN KẾT VỚI 2 PHẦN ĐI XA PHU HOẶC ĐI BẢN ĐỒ:Tự quay lại vị trí đã Thổ Địa Phù (cần lưu rương tương ứng với bản đồ mà mình đang train)
 • Mua NL – máu-  giải độc: tự mua các vật phẩm thiết yếu
 • Mua TDP: Mua TDP 1 lần nếu nhân sĩ không có TDP vô hạn
 • Bán đồ xanh: bán sạch đồ nhặt được
 • giữ tiền: giữ lại chút tiền chứ không gửi tất vào rương khi lên bản đồ
 • Rút tiền: Mỗi khi phù về thành, nhân vật sẽ tự rút thêm tiền ra hành trang cho đủ, phục vụ các chức năng mua thuốc, sửa đồ, mua đồ như đã thiết lập (Với các rương có mặt khẩu, cần phải nhập mật khẩu rương bên phải)
 • Đi xa phu: Nếu bị chết hoặc lưu rương không đúng với map thì không thể quay lại điểm cũ  Auto sẽ tiếp tục lựa chọn các map đã lưu trong dòng “Những nơi đã đi qua”. Chọn thứ tự dòng chọn tương ứng để auto lựa chọn
 • Bản đồ luyện: áp dụng cho khu vực luyện công level 90 trở lên, chọn bản đồ phù hợp với nơi mà bạn muốn đến và các khu vực luyện công mới.
 

TAB MỤC KHÁC:

  • Phần mời nhóm: ở đây có tùy chọn mời người vào nhóm theo danh sách hoặc tất cả
  • Tự vào nhóm: tự vào nhóm khi được PT
 

CÁC VẤN ĐỀ THƯỜNG GẶP:

 • Hỏi: tôi cắm auto cả ngày nhìn vào hành trang không thấy tiền:
  • trả lời:  bạn kiểm tra lại rương chứa đồ nhé, auto có tính năng tự cất để tránh mất mát tài sản cho game thủ đấy
 • Hỏi: tôi cài đặt nhặt đồ theo option sao không thấy đồ ở đâu:
  • trả lời:  bạn kiểm tra lại rương chứa đồ nhé, auto có tính năng tự cất để tránh mất mát tài sản cho game thủ đấy
 • Hỏi: auto không hoạt động:
  • trả lời:  bạn kiểm tra lại kỹ các thiết lập nếu đúng thì vui lòng xóa foder userdata và thiết lập lại
 • Hỏi: tôi cắm auto cả ngày lẫn đêm được không:
  • trả lời:  được auto này full tính năng bạn có thể cắm thoải mái

 

BÀI LIÊN QUAN :