Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Hoa Sơn Luận Kiếm

23/02/2023

Năm xưa, Hoa Sơn luận kiếm lần thứ nhất đã diễn ra trên Hoa Sơn Đỉnh để định ra người có võ công cao nhất thiên hạ. 5 cường giả tham gia luận kiếm suốt 7 ngày 7 đêm bao gồm: Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong, Đoàn Trí Hưng, Hồng Thất Công.
5 người giao đấu cực kỳ ác liệt, khi sức cùng lực kiệt thì uống Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn để phục hồi nguyên khí. Người chiến thắng là Vương Trùng Dương, 5 cường giả được tôn là Thiên Hạ Ngũ Tuyệt (Võ Lâm Ngũ Bá).
Giờ đây, một lần nữa Hoa Sơn Đỉnh lại trở thành nơi các võ lâm cường giả hội tụ quyết chiến để phân định ai mới thực sự là võ lâm chí tôn.

Thời Gian Diễn Ra:

 • 22h00 hàng ngày
 • Trận đấu xếp hạng tuần sẽ diễn ra vào Thứ Năm hàng tuần

Cách thức tham gia:

 • Tại Phượng Tường tìm Dư Vũ (199/201) di chuyển nhanh đến Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh

 • Tại Hoa Sơn Tuyệt Đỉnh, đối thoại Hoa Sơn Lão Tẩu để tham gia, đồng thời xem thông tin và nhận phần thưởng

Điều kiện:

 • Nhân vật cấp 140 trở lên
 • Ngày xếp hạng (Thứ Năm): cần mang theo 3 cái Luận Kiếm Kỳ Thư

Phương thức Thi đấu:

 • Sau 5 phút báo danh, trận đấu sẽ có 20 phút tỉ thí
 • Người chơi được vào muộn tối đa 5 phút, tuy nhiên khi thời gian thi đấu bắt đầu nếu không đủ 5 người tham gia thì trận đấu hủy bỏ.
 • Không thể sử dụng các loại thuốc hỗ trợ PK trừ Bách Quả Lộ và Tín Sứ Yêu Bài.
 • Mỗi IP chỉ được tham chiến 1 nhân vật
 • Các cường giả giao đấu tự do tại khu vực Luận Kiếm Đài. Có thể lựa chọn thay đổi màu phe phái bằng Lệnh bài luận kiếm (mua tại Chủ tiệm đạo cụ trong khu vực chuẩn bị). Sau khi đổi phe thì phải mất 3 phút sau mới có thể tiếp tục đổi phe.

Tại khu vực Luận Kiếm Đài, mỗi 6 giây các cường giả trụ lại gần Kiếm Gia sẽ nhận được điểm. Khoảng cách người chơi với thanh kiếm: dưới 500 nhận 3 Điểm, dưới 750 nhận 2 Điểm, dưới 1000 nhận 1 điểm. Sơ đồ nhận điểm như sau:

 • Nhân vật tàng hình khi nhận được điểm sẽ hiện ra

Xếp hạng trận đấu

 • Số điểm cao hơn xếp trước
 • Trường hợp bằng điểm, số PK cao hơn xếp trước
 • Trường hợp bằng điểm, bằng số PK sẽ lựa chọn ngẫu nhiên

Phần thưởng sau trận đấu:

 • Cường giả đạt được 50 điểm trở lên nhận được
  • 1 Luận Kiếm Kỳ Thư (khóa)
  • Điểm kinh nghiệm: 3.000.000 + Điểm x 40.000
  • Độ thục luyện kỹ năng 120 và Ngũ Hành Công Kích. 5 điểm Tinh Lực.
  • Ngẫu nhiên 1 bảo vật. Các bảo vật tiêu biểu: Thủy tinh, Võ Lâm Mật Tịch, Tẩy Tủy Kinh, Mảnh Bổ Thiên Thạch (đại), ….
 • Hạng 1->5:
  • nhận 1 cái Tống Kim Bách Nhân Địch Thần Đơn
 • Hạng 6->10:
  • nhận 1 cái Tống Kim Thập Nhân Địch Tiên Đơn
 • Ngày xếp hạng Ngũ Tuyệt tuần, 5 người đầu nhận được:
  • Hạng 1: Bảo Rương An Bang (đại) và danh hiệu Võ Lâm Chí Tôn
  • Hạng 2: Bảo Rương An Bang (tiểu)
  • Hạng 3: Bảo Rương Định Quốc (đại)
  • Hạng 4: Bảo Rương Định Quốc (tiểu)
  • Hạng 5: Mãi bài – Phi Vân
 • Điểm 0 không thể nhận thưởng
BÀI LIÊN QUAN :