Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:25
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
20:50,22:50
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
8:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
20:50,22:50
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
8:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
20:50,22:50
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
8h45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
20:50,22:50
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
8h45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
20:50,22:50
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
8:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
20:50,22:50
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
8:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
20:50,22:50

Hỗ trợ tân thủ mới – dễ dàng đạt đẳng cấp 120

15/02/2022

Nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Nhằm hỗ trợ các tân thủ đến sau có thể dễ dàng hơn trong việc bôn tẩu giang hồ. Bổn Trang sẽ tiến hành hỗ trợ lần 1 như sau:

 • Thời gian hỗ trợ: Sau bảo trì ngày 15/2/2022.
 • Đối tượng hỗ trợ: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Kháng Thiên cấp độ dưới 120.

Hỗ trợ lần như sau:

Mốc Hỗ Trợ
Lần đầu đăng nhập
 • Lên Cấp 60
Làm Nhiệm Vụ Chính Tuyến Long Ngũ
 • Hoàn thành 3 nhiệm vụ Chính Tuyến. Đến Tân Thủ Quân sư thăng lên cấp 100
Tham gia các hoạt động
 • Nhận Bách Luyện Nguyên Thần Đan (20 triệu EXP/ 1 vật phẩm, sử dụng không giới hạn, có thể giao dịch, có thể vứt, có thể bày bán).
 • Sử dụng kinh nghiệm có thể cộng dồn.
 • Đẳng cấp sử dụng 100 đến 119.
Cách kiếm Bách Luyện Nguyên Thần Đan
 • Tống kim 5000 điểm thưởng 1 Bách Luyện Nguyên Thần Đan
 • Tống Kim 10.000 điểm thưởng 2 Bách Luyện Nguyên Thần Đan
 • Phong Lăng Độ hoàn thành được 1 Bách Luyện Nguyên Thần Đan
 • Vượt ải từ 1 Bách Luyện Nguyên Thần Đan (Hoàn thành ải).
 • Boss sát thủ 5 lần 1 Bách Luyện Nguyên Thần Đan.
 • Boss hoàng kim đứng gần khi tiêu diệt được 1 Bách Luyện Nguyên Thần Đan
 • Dã tẩu 10 nhiệm vụ được 1 Bách Luyện Nguyên Thần Đan
 • Quả Huy Hoàng nhặt 5 quả được 1 Bách Luyện Nguyên Thần Đan.
 • Hoa đăng 10 câu được 1 Bách Luyện Nguyên Thần Đan
 • Giao trả nhiệm vụ tín sứ được 1 Bách Luyện Nguyên Thần Đan
Hỗ trợ Tân Thủ mặc định
 • 10 viên Tiên Thảo Lộ.
 • Hỗ trợ túi phục hồi sinh lực và nội lực đến cấp 79.
 • Thần Hành Phù (30 ngày).
 • Thổ Địa Phù (30 ngày).
 • Cấp 80 có thể nhận kỹ năng 90 nhận tại Chưởng Môn Môn Phái
 • Bộ trang bị kim phong.
 • 05 Bạch câu hoàn luyện kỹ năng 90.
 • Gift code tại đây

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage tại: https://www.facebook.com/khangthienjx

BÀI LIÊN QUAN :