Group

Nhóm Facebook Võ Lâm Kháng Thiên

Hoạt động ngày

Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
20:45
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
cả ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35
Dã Tẩu
Cả ngày
Boss Sát Thủ
Cả ngày
Vượt Ải
Đầu mỗi giờ
Phong Lăng Độ
Đầu mỗi giờ
Tống Kim
11,13,15,17
Tống Kim
19,21,23
Quả Huy Hoàng
12:25,20:25
Quả Hoàng Kim
22:25
Boss Tiểu Hoàng Kim
20
Boss Đại Hoàng Kim
20
Liên đấu
18(15,30,45)
Tín Sứ
Cả Ngày
Vi Sơn Đảo
Cả Ngày
Hoa Đăng
22:45
Vận Tiêu
10h->23h59
Đào Hoa Đảo
12:50,22:50
Bảo Tàng Viêm Đế
14:35, 20:35

Hỗ trợ tân thủ nhanh chóng tiến lên 140

04/01/2023

Nhân sĩ Võ Lâm Truyền Kỳ thân mến,

Nhằm hỗ trợ các tân thủ đến sau có thể dễ dàng hơn trong việc bôn tẩu giang hồ. Bổn Trang sẽ tiến hành hỗ trợ lần 4 như sau:

 • Thời gian hỗ trợ: Sau bảo trì ngày 4/1/2023.
 • Đối tượng hỗ trợ: Tất cả nhân sĩ Võ Lâm Kháng Thiên cấp độ dưới 145.

Cách thức thứ nhất:

 • Sử dụng Thiên Sơn Tuyết Liên: thăng lên đẳng cấp 145, nhận được 200 vạn ngân lượng làm lộ phí.
 • Nguồn gốc Thiên Sơn Tuyết Liên: mua tại Kỳ Trân Các giá 2000 Xu.

Cách thức thứ hai:

Mốc Hỗ Trợ
Lần đầu đăng nhập
 • Lên Cấp 60
Làm Nhiệm Vụ Chính Tuyến Long Ngũ
 • Hoàn thành 3 nhiệm vụ Chính Tuyến. Nhận được 15 vạn lượng. Đến Tân Thủ Quân sư thăng lên cấp 120
Tham gia các hoạt động
 • Dưới cấp 150 nhận kinh nghiệm gấp 6 lần.
Nhiệm vụ hàng ngày dưới cấp 145
 • Mỗi ngày mỗi nhân vật nhận thưởng 1 lần tại Tân Thủ Quân Sư khi hoàn thành các nhiệm vụ sau:
  • Hoàn thành 5 nhiệm vụ Dã Tẩu
  • Tiêu diệt 3 Boss sát thủ
  • Hoàn thành 1 nhiệm vụ Vi Sơn Đảo (Tây Sơn Thôn)
  • Hoàn thành 1 chuyến thuyền Phong Lăng Độ qua bờ bắc
  • Hoàn thành 1 lần giao tiêu xa cá nhân
 • Điểm thưởng: tùy cấp độ, thấp nhất 200 triệu kinh nghiệm cộng dồn.
Hỗ trợ Tân Thủ mặc định
 • Thổ Địa Phù 30 ngày
 • Thần Hành Phù 30 ngày
 • 5 viên Tái Tạo Thần Đan (hồi sinh lực nội lực)
 • 20 Tiên Thảo Lộ.
 • Túi máu dùng đến cấp 79
 • 5 Bạch Câu Hoàn Kỹ Năng 90
 • Ác Lang Bang Luyện Đơn 5 ngày
 • Ngựa cấp 60
 • 10 lệnh bài Phong Lăng Độ
 • 10 lệnh bài Vi Sơn Đảo
 • 10 sát thủ giản
 • 8 Tống Kim Đan Dược Lễ Bao
 • 1 bộ trang bị Kim Phong (khóa 30 ngày)
 • 1 bộ trang bị Định Quốc Tiểu (khóa 30 ngày)
 • 1 bộ trang bị An Bang Tiểu (khóa 30 ngày)
 • Gift code tại đây

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Fanpage tại: https://www.facebook.com/khangthienjx

BÀI LIÊN QUAN :